Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Area magyar nyelvre

EnglishHungarian

Area

/ɛriə/

noun

1. A particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography)

 • "It was a mountainous area"
 • "Bible country"
  synonym:
 • area
 • ,
 • country

1. Egy határozatlan határú földrajzi régió ( általában valamilyen különleges célt szolgál, vagy megkülönbözteti az embereket, a kultúrát vagy a földrajzot )

 • "Hegyvidéki terület volt"
 • "Biblia ország"
szinonimája:
 • terület,
 • ország

2. A subject of study

 • "It was his area of specialization"
 • "Areas of interest include..."
  synonym:
 • area

2. Egy tanulmányi tárgy

 • "Ez volt a szakterülete"
 • "Az érdekes területek között szerepel..."
szinonimája:
 • terület

3. A part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve

 • "In the abdominal region"
  synonym:
 • area
 • ,
 • region

3. Egy állat azon része, amelynek különleges funkciója van, vagy amelyet egy adott artéria vagy ideg szolgáltat

 • "A hasi régióban"
szinonimája:
 • terület,
 • régió

4. A particular environment or walk of life

 • "His social sphere is limited"
 • "It was a closed area of employment"
 • "He's out of my orbit"
  synonym:
 • sphere
 • ,
 • domain
 • ,
 • area
 • ,
 • orbit
 • ,
 • field
 • ,
 • arena

4. Egy adott környezet vagy életút

 • "Szociális szférája korlátozott"
 • "Zárt foglalkoztatási terület volt"
 • "Ki van a pályámon"
szinonimája:
 • gömb,
 • domain,
 • terület,
 • pálya,
 • mező,
 • aréna

5. A part of a structure having some specific characteristic or function

 • "The spacious cooking area provided plenty of room for servants"
  synonym:
 • area

5. A szerkezetnek egy meghatározott jellemzővel vagy funkcióval rendelkező része

 • "A tágas főzési terület rengeteg helyet biztosított a szolgák számára"
szinonimája:
 • terület

6. The extent of a 2-dimensional surface enclosed within a boundary

 • "The area of a rectangle"
 • "It was about 500 square feet in area"
  synonym:
 • area
 • ,
 • expanse
 • ,
 • surface area

6. Egy határon belül zárt 2-dimenziós felület mértéke

 • "Egy téglalap területe"
 • "Körülbelül 500 négyzetláb volt a területen"
szinonimája:
 • terület,
 • expanse,
 • felület

Examples of using

Do you live in this area?
Ezen a környéken laksz?