Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "approximate" into Hungarian language

A "hozzávetőleges" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Approximate

[hozzávetőleges]
/əprɑksəmət/

verb

1. Be close or similar

 • "Her results approximate my own"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • come close

1. Legyen közel vagy hasonló

 • "Az eredményei megközelítik a sajátomat"
  szinonimája:
 • hozzávetőleges
 • ,
 • gyere közel

2. Judge tentatively or form an estimate of (quantities or time)

 • "I estimate this chicken to weigh three pounds"
  synonym:
 • estimate
 • ,
 • gauge
 • ,
 • approximate
 • ,
 • guess
 • ,
 • judge

2. Ideiglenesen ítélje meg, vagy készítsen becslést a ( mennyiségekre vagy időre )

 • "Úgy gondolom, hogy ez a csirke három fontot fog súlyozni"
  szinonimája:
 • becslés
 • ,
 • nyomtáv
 • ,
 • hozzávetőleges
 • ,
 • találgatás
 • ,
 • bíró

adjective

1. Not quite exact or correct

 • "The approximate time was 10 o'clock"
 • "A rough guess"
 • "A ballpark estimate"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • approximative
 • ,
 • rough

1. Nem egészen pontos vagy helyes

 • "A becsült idő 10 óra volt"
 • "Durva találgatás"
 • "Golyópark becslés"
  szinonimája:
 • hozzávetőleges
 • ,
 • közelítő
 • ,
 • durva

2. Very close in resemblance

 • "Sketched in an approximate likeness"
 • "A near likeness"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • near

2. Nagyon közel áll a hasonlósághoz

 • "Hozzávetőleges hasonlóságban vázolt"
 • "Közel hasonlóság"
  szinonimája:
 • hozzávetőleges
 • ,
 • közel

3. Located close together

 • "With heads close together"
 • "Approximate leaves grow together but are not united"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • close together(p)

3. Közel egymáshoz

 • "Közeli fejjel"
 • "A hozzávetőleges levelek együtt nőnek, de nem egyesülnek"
  szinonimája:
 • hozzávetőleges
 • ,
 • közel egymáshoz ( p )

Examples of using

We can only know her approximate age.
Csak a hölgy hozzávetőleges korát tudhatjuk.
We can only know her approximate age.
Csak a körülbelüli korát lehet tudni.
We can only know her approximate age.
Csak a hozzávetőleges életkorát tudhatjuk.