Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Ambiguous magyar nyelvre

EnglishHungarian

Ambiguous

/æmbɪgjuəs/

adjective

1. Open to two or more interpretations

 • Or of uncertain nature or significance
 • Or (often) intended to mislead
 • "An equivocal statement"
 • "The polling had a complex and equivocal (or ambiguous) message for potential female candidates"
 • "The officer's equivocal behavior increased the victim's uneasiness"
 • "Popularity is an equivocal crown"
 • "An equivocal response to an embarrassing question"
  synonym:
 • equivocal
 • ,
 • ambiguous

1. Két vagy több értelmezésre nyitott

 • Vagy bizonytalan természetű vagy jelentős
 • Vagy ( gyakran ) félrevezetésre szánt
 • "Egyértelmű nyilatkozat"
 • "A szavazás összetett és egyértelmű ( vagy kétértelmű ) üzenetet jelentett a potenciális női jelöltek számára"
 • "A tiszt egyértelmű viselkedése fokozta az áldozat nyugtalanságát"
 • "A népszerűség egyértelmű korona"
 • "Egyértelmű válasz egy kínos kérdésre"
szinonimája:
 • egyértelmű,
 • kétértelmű

2. Having more than one possible meaning

 • "Ambiguous words"
 • "Frustrated by ambiguous instructions, the parents were unable to assemble the toy"
  synonym:
 • ambiguous

2. Egynél több jelentéssel rendelkezik

 • "Kétértelmű szavak"
 • "A kétértelmű utasítások miatt a szülők nem tudták összeállítani a játékot"
szinonimája:
 • kétértelmű

3. Having no intrinsic or objective meaning

 • Not organized in conventional patterns
 • "An ambiguous situation with no frame of reference"
 • "Ambiguous inkblots"
  synonym:
 • ambiguous

3. Nincs belső vagy objektív jelentése

 • Nem szokásos mintákban
 • "Kétértelmű helyzet referenciakeret nélkül"
 • "Egyértelmű tintafoltok"
szinonimája:
 • kétértelmű