Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alone" into Hungarian language

Az "egyedül" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Alone

[Egyedül]
/əloʊn/

adjective

1. Isolated from others

 • "Could be alone in a crowded room"
 • "Was alone with her thoughts"
 • "I want to be alone"
  synonym:
 • alone(p)

1. Másoktól elszigetelve

 • "Egyedül lehet egy zsúfolt szobában"
 • "Egyedül volt a gondolataival"
 • "Egyedül akarok lenni"
  szinonimája:
 • önmagában ( p )

2. Lacking companions or companionship

 • "He was alone when we met him"
 • "She is alone much of the time"
 • "The lone skier on the mountain"
 • "A lonely fisherman stood on a tuft of gravel"
 • "A lonely soul"
 • "A solitary traveler"
  synonym:
 • alone(p)
 • ,
 • lone(a)
 • ,
 • lonely(a)
 • ,
 • solitary

2. Hiányzik társak vagy társak

 • "Egyedül volt, amikor találkoztunk vele"
 • "Az idő nagy részében egyedül van"
 • "A magányos síelő a hegyen"
 • "Egy magányos halász állt egy kavicsos kavicson"
 • "Magányos lélek"
 • "Egy magányos utazó"
  szinonimája:
 • önmagában ( p )
 • ,
 • magányos ( a )
 • ,
 • magányos

3. Exclusive of anyone or anything else

 • "She alone believed him"
 • "Cannot live by bread alone"
 • "I'll have this car and this car only"
  synonym:
 • alone(p)
 • ,
 • only

3. Bárki más kivételével

 • "Ő egyedül hitt neki"
 • "Nem élhet csak kenyérrel"
 • "Csak ez az autó és ez az autó lesz"
  szinonimája:
 • önmagában ( p )
 • ,
 • csak

4. Radically distinctive and without equal

 • "He is alone in the field of microbiology"
 • "This theory is altogether alone in its penetration of the problem"
 • "Bach was unique in his handling of counterpoint"
 • "Craftsmen whose skill is unequaled"
 • "Unparalleled athletic ability"
 • "A breakdown of law unparalleled in our history"
  synonym:
 • alone(p)
 • ,
 • unique
 • ,
 • unequaled
 • ,
 • unequalled
 • ,
 • unparalleled

4. Radikálisan megkülönböztető és egyenlő nélkül

 • "Egyedül van a mikrobiológia területén"
 • "Ez az elmélet teljesen egyedül a probléma behatolásában"
 • "Bach egyedülálló volt az ellenpont kezelésében"
 • "Kézművesek, akiknek képessége páratlan"
 • "Páratlan atlétikai képesség"
 • "A történelemben páratlan törvényszegés"
  szinonimája:
 • önmagában ( p )
 • ,
 • egyedi
 • ,
 • páratlan

adverb

1. Without any others being included or involved

 • "Was entirely to blame"
 • "A school devoted entirely to the needs of problem children"
 • "He works for mr. smith exclusively"
 • "Did it solely for money"
 • "The burden of proof rests on the prosecution alone"
 • "A privilege granted only to him"
  synonym:
 • entirely
 • ,
 • exclusively
 • ,
 • solely
 • ,
 • alone
 • ,
 • only

1. Anélkül, hogy mások is bekerülnének vagy részt vennének

 • "Teljesen hibás volt"
 • "Egy iskola, amelyet teljes egészében a problémás gyermekek igényeire szentelnek"
 • "Kizárólag mr. smithnél dolgozik"
 • "Kizárólag pénzért csinálta"
 • "A bizonyítási teher kizárólag az ügyészségre hárul"
 • "Csak neki biztosított kiváltság"
  szinonimája:
 • teljesen
 • ,
 • kizárólag
 • ,
 • egyedül
 • ,
 • csak

2. Without anybody else or anything else

 • "The child stayed home alone"
 • "The pillar stood alone, supporting nothing"
 • "He flew solo"
  synonym:
 • alone
 • ,
 • solo
 • ,
 • unaccompanied

2. Senki más vagy bármi más nélkül

 • "A gyermek egyedül maradt otthon"
 • "Az oszlop egyedül állt, semmit sem támogatva"
 • "Egyedül repült"
  szinonimája:
 • egyedül
 • ,
 • szóló
 • ,
 • kísérő nélküli

Examples of using

You're all alone.
Teljesen egyedül vagy.
I can't leave you here alone.
Nem tudlak itt hagyni egyedül.
Tom and I want to talk to Mary alone for a few minutes.
Tom és én szeretnénk beszélni pár percet hatszemközt Marival.