Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Allowance magyar nyelvre

EnglishHungarian

Allowance

/əlaʊəns/

noun

1. An amount allowed or granted (as during a given period)

 • "Travel allowance"
 • "My weekly allowance of two eggs"
 • "A child's allowance should not be too generous"
  synonym:
 • allowance

1. Egy megengedett vagy odaítélt összeg ( egy adott időszakban )

 • "Utazási támogatás"
 • "Két tojás heti juttatása"
 • "A gyermek után járó támogatás nem lehet túl nagylelkű"
szinonimája:
 • juttatás

2. A sum granted as reimbursement for expenses

  synonym:
 • allowance

2. A költségek megtérítéseként nyújtott összeg

szinonimája:
 • juttatás

3. An amount added or deducted on the basis of qualifying circumstances

 • "An allowance for profit"
  synonym:
 • allowance
 • ,
 • adjustment

3. A minősített körülmények alapján hozzáadott vagy levonott összeg

 • "Nyereség-támogatás"
szinonimája:
 • juttatás,
 • beállítás

4. A permissible difference

 • Allowing some freedom to move within limits
  synonym:
 • allowance
 • ,
 • leeway
 • ,
 • margin
 • ,
 • tolerance

4. Megengedett különbség

 • Bizonyos szabadság megengedése a határokon belül
szinonimája:
 • juttatás,
 • Leeway,
 • margó,
 • tűrés

5. A reserve fund created by a charge against profits in order to provide for changes in the value of a company's assets

  synonym:
 • valuation reserve
 • ,
 • valuation account
 • ,
 • allowance
 • ,
 • allowance account

5. A nyereséggel szembeni díj által létrehozott tartalékalap a társaság eszközeinek értékének változásainak biztosítása érdekében

szinonimája:
 • értékelési tartalék,
 • értékelési számla,
 • juttatás,
 • juttatási számla

6. The act of allowing

 • "He objected to the allowance of smoking in the dining room"
  synonym:
 • allowance

6. Az engedélyezés cselekedete

 • "Kifogta a dohányzás engedményét az étkezőben"
szinonimája:
 • juttatás

verb

1. Put on a fixed allowance, as of food

  synonym:
 • allowance

1. Rögzített juttatást kell fizetni az élelmiszerektől kezdve

szinonimája:
 • juttatás