Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Align magyar nyelvre

EnglishHungarian

Align

/əlaɪn/

verb

1. Place in a line or arrange so as to be parallel or straight

 • "Align the car with the curb"
 • "Align the sheets of paper on the table"
  synonym:
 • align
 • ,
 • aline
 • ,
 • line up
 • ,
 • adjust

1. Helyezze egy sorba, vagy rendezze úgy, hogy párhuzamos vagy egyenes legyen

 • "Igazítsa az autót a járdával"
 • "Igazítsa a papírlapokat az asztalra"
szinonimája:
 • igazít,
 • aline,
 • sorba,
 • beállít

2. Be or come into adjustment with

  synonym:
 • align

2. Legyen, vagy lépjen be

szinonimája:
 • igazít

3. Align oneself with a group or a way of thinking

  synonym:
 • align
 • ,
 • array

3. Igazodjon egy csoporthoz vagy gondolkodásmódhoz

szinonimája:
 • igazít,
 • tömb

4. Bring (components or parts) into proper or desirable coordination correlation

 • "Align the wheels of my car"
 • "Ordinate similar parts"
  synonym:
 • align
 • ,
 • ordinate
 • ,
 • coordinate

4. Hozza a ( összetevőket vagy alkatrészeket ) a megfelelő vagy kívánatos koordinációs korrelációba

 • "Igazítsa az autóm kerekeit"
 • "Hasonló részeket rendeljen el"
szinonimája:
 • igazít,
 • ordinate,
 • koordináta