Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "affluent" into Hungarian language

A "gazdag" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Affluent

[Bőséges]
/æfluənt/

noun

1. An affluent person

 • A person who is financially well off
 • "The so-called emerging affluents"
  synonym:
 • affluent

1. Gazdag ember

 • Olyan személy, aki pénzügyi helyzetben van
 • "Az úgynevezett feltörekvő gazdagok"
szinonimája:
 • gazdag

2. A branch that flows into the main stream

  synonym:
 • feeder
 • ,
 • tributary
 • ,
 • confluent
 • ,
 • affluent

2. Egy ág, amely a főáramba áramlik

szinonimája:
 • adagoló,
 • mellékfolyója,
 • összefolyó,
 • gazdag

adjective

1. Having an abundant supply of money or possessions of value

 • "An affluent banker"
 • "A speculator flush with cash"
 • "Not merely rich but loaded"
 • "Moneyed aristocrats"
 • "Wealthy corporations"
  synonym:
 • affluent
 • ,
 • flush
 • ,
 • loaded
 • ,
 • moneyed
 • ,
 • wealthy

1. Bőséges pénz- vagy értékrenddel rendelkezik

 • "Gazdag bankár"
 • "Egy spekuláns öblítés készpénzzel"
 • "Nem pusztán gazdag, hanem megterhelt"
 • "Pénzes arisztokraták"
 • "Gazdag vállalatok"
szinonimája:
 • gazdag,
 • öblítés,
 • betöltve,
 • pénzes,
 • gazdag