Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "affirmation" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „megerősítés“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Affirmation

[Megerősítés]
/æfərmeʃən/

noun

1. A statement asserting the existence or the truth of something

  synonym:
 • avowal
 • ,
 • avouchment
 • ,
 • affirmation

1. Valaminek a létezését vagy igazságát állító állítás

  szinonimája:
 • vallomás
 • ,
 • avouchment
 • ,
 • megerősítés

2. The act of affirming or asserting or stating something

  synonym:
 • affirmation
 • ,
 • assertion
 • ,
 • statement

2. Valami megerősítésének, állításának vagy kijelentésének aktusa

  szinonimája:
 • megerősítés
 • ,
 • állítás
 • ,
 • kijelentés

3. (religion) a solemn declaration that serves the same purpose as an oath (if an oath is objectionable to the person on religious or ethical grounds)

  synonym:
 • affirmation

3. (vallás) ünnepélyes nyilatkozat, amely ugyanazt a célt szolgálja, mint az eskü (ha az eskü vallási vagy etikai okokból kifogásolható a személy számára)

  szinonimája:
 • megerősítés

4. A judgment by a higher court that the judgment of a lower court was correct and should stand

  synonym:
 • affirmation

4. Egy felsőbb bíróság ítélete, amely szerint az alsóbb fokú bíróság ítélete helyes volt, és érvényesnek kell lennie

  szinonimája:
 • megerősítés