Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Admirable magyar nyelvre

EnglishHungarian

Admirable

/ædmərəbəl/

adjective

1. Deserving of the highest esteem or admiration

 • "An estimable young professor"
 • "Trains ran with admirable precision"
 • "His taste was impeccable, his health admirable"
  synonym:
 • admirable

1. Megérdemli a legmagasabb tiszteletet vagy csodálatot

 • "Becslhető fiatal professzor"
 • "Vonatok csodálatos pontossággal futottak"
 • "Íze kifogástalan volt, egészsége csodálatos"
szinonimája:
 • csodálatos

2. Inspiring admiration or approval

 • "Among her many admirable qualities are generosity and graciousness"
  synonym:
 • admirable

2. Inspiráló csodálat vagy jóváhagyás

 • "Sok csodálatos tulajdonsága között szerepel a nagylelkűség és a kegyelem"
szinonimája:
 • csodálatos

Examples of using

Education is an admirable thing. But it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught.
A nevelés csodálatos dolog. De jó dolog időről időre arra is emlékezni, hogy nem minden tudnivaló tanítható.