Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "administer" into Hungarian language

A "adminiszter" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Administer

[Administer]
/ədmɪnəstər/

verb

1. Work in an administrative capacity

 • Supervise or be in charge of
 • "Administer a program"
 • "She administers the funds"
  synonym:
 • administer
 • ,
 • administrate

1. Adminisztratív minőségben dolgozik

 • Felügyeli vagy felel
 • "Program adminisztrálása"
 • "Ő kezeli az alapokat"
  szinonimája:
 • admin
 • ,
 • administrated

2. Perform (a church sacrament) ritually

 • "Administer the last unction"
  synonym:
 • administer

2. Rituálisan végezzen ( egyházi szentséget )

 • "Adminisztrálja az utolsó leválasztást"
  szinonimája:
 • admin

3. Administer or bestow, as in small portions

 • "Administer critical remarks to everyone present"
 • "Dole out some money"
 • "Shell out pocket money for the children"
 • "Deal a blow to someone"
 • "The machine dispenses soft drinks"
  synonym:
 • distribute
 • ,
 • administer
 • ,
 • mete out
 • ,
 • deal
 • ,
 • parcel out
 • ,
 • lot
 • ,
 • dispense
 • ,
 • shell out
 • ,
 • deal out
 • ,
 • dish out
 • ,
 • allot
 • ,
 • dole out

3. Beadhatja vagy adhatja, mint kis adagokban

 • "Minden jelenlévőnek adjon kritikai megjegyzéseket"
 • "Elfogyott egy kis pénz"
 • "Zsebpénzt vág ki a gyermekek számára"
 • "Ütést kell adni valakinek"
 • "A gép üdítőket bocsát ki"
  szinonimája:
 • terjeszt
 • ,
 • admin
 • ,
 • mete ki
 • ,
 • üzlet
 • ,
 • csomag ki
 • ,
 • sok
 • ,
 • adagol
 • ,
 • héj ki
 • ,
 • tál
 • ,
 • allok
 • ,
 • dole ki

4. Give or apply (medications)

  synonym:
 • administer
 • ,
 • dispense

4. Adjon vagy alkalmazzon ( gyógyszereket )

  szinonimája:
 • admin
 • ,
 • adagol

5. Direct the taking of

 • "Administer an exam"
 • "Administer an oath"
  synonym:
 • administer

5. Közvetlen vétel

 • "Vizsga beadása"
 • "Esküt adni"
  szinonimája:
 • admin