Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acquire" into Hungarian language

A "megszerezni" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Acquire

[Megszerzi]
/əkwaɪər/

verb

1. Come into the possession of something concrete or abstract

 • "She got a lot of paintings from her uncle"
 • "They acquired a new pet"
 • "Get your results the next day"
 • "Get permission to take a few days off from work"
  synonym:
 • get
 • ,
 • acquire

1. Valami konkrét vagy elvont birtokba kerülnek

 • "Sok festményt kapott nagybátyjától"
 • "Új háziállatot szereztek"
 • "Következő napon szerezze be eredményeit"
 • "Kérjen engedélyt, hogy néhány napot vegyen ki a munkából"
szinonimája:
 • kap,
 • megszerez

2. Take on a certain form, attribute, or aspect

 • "His voice took on a sad tone"
 • "The story took a new turn"
 • "He adopted an air of superiority"
 • "She assumed strange manners"
 • "The gods assume human or animal form in these fables"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • acquire
 • ,
 • adopt
 • ,
 • take on
 • ,
 • take

2. Vegyen fel egy bizonyos formát, attribútumot vagy szempontot

 • "A hangja szomorú hangot kapott"
 • "A történet új fordulatot vett"
 • "Felsőbbségi levegőt fogadott el"
 • "Furcsa modorra vállalta"
 • "Az istenek emberi vagy állati formát vesznek fel ezekben a mesékben"
szinonimája:
 • feltételez,
 • megszerez,
 • elfogad,
 • vállald,
 • vesz

3. Come to have or undergo a change of (physical features and attributes)

 • "He grew a beard"
 • "The patient developed abdominal pains"
 • "I got funny spots all over my body"
 • "Well-developed breasts"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • develop
 • ,
 • produce
 • ,
 • get
 • ,
 • acquire

3. Jönnek, vagy megváltoztatják a ( fizikai jellemzőket és attribútumokat )

 • "Szakáll nőtt fel"
 • "A betegnél hasi fájdalmak alakultak ki"
 • "Vicces foltok vannak az egész testemben"
 • "Jól fejlett mellek"
szinonimája:
 • nő,
 • fejleszd,
 • termelnek,
 • kap,
 • megszerez

4. Locate (a moving entity) by means of a tracking system such as radar

  synonym:
 • acquire

4. Keresse meg a ( mozgó entitást ) egy nyomkövető rendszer, például radar segítségével

szinonimája:
 • megszerez

5. Win something through one's efforts

 • "I acquired a passing knowledge of chinese"
 • "Gain an understanding of international finance"
  synonym:
 • acquire
 • ,
 • win
 • ,
 • gain

5. Nyerj valamit az erőfeszítések révén

 • "Megszereztem a kínai ismereteket"
 • "Megérteni a nemzetközi pénzügyeket"
szinonimája:
 • megszerez,
 • nyerj,
 • nyereség

6. Gain knowledge or skills

 • "She learned dancing from her sister"
 • "I learned sanskrit"
 • "Children acquire language at an amazing rate"
  synonym:
 • learn
 • ,
 • larn
 • ,
 • acquire

6. Ismeretek vagy készségek elsajátítása

 • "Táncolni tanult a húgától"
 • "Megtanultam a szanszkritot"
 • "A gyermekek csodálatos mértékben szereznek nyelvet"
szinonimája:
 • tanulni,
 • Larn,
 • megszerez

7. Gain through experience

 • "I acquired a strong aversion to television"
 • "Children must develop a sense of right and wrong"
 • "Dave developed leadership qualities in his new position"
 • "Develop a passion for painting"
  synonym:
 • develop
 • ,
 • acquire
 • ,
 • evolve

7. Tapasztalat révén nyerhet

 • "Erős vonzódást szereztem a televízió iránt"
 • "A gyermekeknek fejleszteniük kell a helyes és a rossz érzetet"
 • "Dave új pozíciójában vezetői tulajdonságokat fejlesztett ki"
 • "Fejlessze ki a festészet iránti szenvedélyét"
szinonimája:
 • fejleszd,
 • megszerez,
 • fejlődik