Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acknowledge" into Hungarian language

Az "elismerés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Acknowledge

[Nyugtáz]
/æknɑlɪʤ/

verb

1. Declare to be true or admit the existence or reality or truth of

 • "He admitted his errors"
 • "She acknowledged that she might have forgotten"
  synonym:
 • admit
 • ,
 • acknowledge

1. Kijelenti, hogy igaz, vagy elismeri a

 • "Elismerte a hibáit"
 • "Elismerte, hogy esetleg elfelejtette"
szinonimája:
 • beismerni,
 • elismer

2. Report the receipt of

 • "The program committee acknowledged the submission of the authors of the paper"
  synonym:
 • acknowledge
 • ,
 • receipt

2. Jelentést tesz a

 • "A programbizottság elismerte a cikk szerzőinek benyújtását"
szinonimája:
 • elismer,
 • átvétel

3. Express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with

 • "He never acknowledges his colleagues when they run into him in the hallway"
 • "She acknowledged his complement with a smile"
 • "It is important to acknowledge the work of others in one's own writing"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • acknowledge

3. Kifejezze elismerését a

 • "Soha nem ismeri el kollégáit, amikor a folyosón rohannak hozzá"
 • "Mosolyogva elismerte kiegészítését"
 • "Fontos elismerni mások munkáját a saját írásában"
szinonimája:
 • értesítés,
 • elismer

4. Express obligation, thanks, or gratitude for

 • "We must acknowledge the kindness she showed towards us"
  synonym:
 • acknowledge
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise

4. Kifejezze kötelezettségét, köszönetét vagy háláját

 • "El kell ismernünk azt a kedvességet, amelyet ő mutatott nekünk"
szinonimája:
 • elismer,
 • felismerni,
 • felismerni

5. Accept as legally binding and valid

 • "Acknowledge the deed"
  synonym:
 • acknowledge

5. Jogilag kötelező és érvényes

 • "Elismerni a tettet"
szinonimája:
 • elismer

6. Accept (someone) to be what is claimed or accept his power and authority

 • "The crown prince was acknowledged as the true heir to the throne"
 • "We do not recognize your gods"
  synonym:
 • acknowledge
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • know

6. Fogadja el a ( valakit ) annak, amire állítják, vagy fogadja el hatalmát és hatalmát

 • "A koronaherceget elismerték a trón valódi örököseként"
 • "Nem ismerjük fel az isteneiteket"
szinonimája:
 • elismer,
 • felismerni,
 • felismerni,
 • tudom