Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Accommodate magyar nyelvre

EnglishHungarian

Accommodate

/əkɑmədet/

verb

1. Be agreeable or acceptable to

 • "This suits my needs"
  synonym:
 • suit
 • ,
 • accommodate
 • ,
 • fit

1. Elfogadható vagy elfogadható

 • "Ez megfelel az igényeimnek"
szinonimája:
 • öltöny,
 • elfér,
 • illik

2. Make fit for, or change to suit a new purpose

 • "Adapt our native cuisine to the available food resources of the new country"
  synonym:
 • adapt
 • ,
 • accommodate

2. Illeszkedjen vagy változtasson új célra

 • "Hozzáadja natív konyhánkat az új ország rendelkezésre álló élelmezési forrásaihoz"
szinonimája:
 • alkalmazkodni,
 • elfér

3. Provide with something desired or needed

 • "Can you accommodate me with a rental car?"
  synonym:
 • accommodate

3. Biztosítson valamit, ami szükséges vagy szükséges

 • "El tud-e fogadni engem bérautóval?"
szinonimája:
 • elfér

4. Have room for

 • Hold without crowding
 • "This hotel can accommodate 250 guests"
 • "The theater admits 300 people"
 • "The auditorium can't hold more than 500 people"
  synonym:
 • accommodate
 • ,
 • hold
 • ,
 • admit

4. Van hely

 • Tartsa zsúfoltság nélkül
 • "Ez a szálloda 250 vendég elszállásolására alkalmas"
 • "A színház 300 embert fogad be"
 • "A nézőtér nem képes 500-nál több embert befogadni"
szinonimája:
 • elfér,
 • tart,
 • beismerni

5. Provide housing for

 • "We are lodging three foreign students this semester"
  synonym:
 • lodge
 • ,
 • accommodate

5. Lakhatás biztosítása

 • "Három külföldi hallgatót szállítunk ebben a félévben"
szinonimája:
 • ház,
 • elfér

6. Provide a service or favor for someone

 • "We had to oblige him"
  synonym:
 • oblige
 • ,
 • accommodate

6. Szolgáltatást vagy szívességet nyújt valakinek

 • "Meg kellett köteleznünk őt"
szinonimája:
 • kötelez,
 • elfér

7. Make (one thing) compatible with (another)

 • "The scientists had to accommodate the new results with the existing theories"
  synonym:
 • accommodate
 • ,
 • reconcile
 • ,
 • conciliate

7. Tegye a ( egy dolgot ) kompatibilisnek a ( egy másik ) -nel

 • "A tudósoknak be kellett illeszteniük az új eredményeket a meglévő elméletekkel"
szinonimája:
 • elfér,
 • összeegyeztethető,
 • egyeztet

Examples of using

The hotel can accommodate 300 people.
A szálloda 300 vendéget tud befogadni.