Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accidentally" into Hungarian language

A "véletlenül" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Accidentally

[Véletlenül]
/æksədɛntəli/

adverb

1. Without advance planning

 • "They met accidentally"
  synonym:
 • by chance
 • ,
 • accidentally
 • ,
 • circumstantially
 • ,
 • unexpectedly

1. Előzetes tervezés nélkül

 • "Véletlenül találkoztak"
  szinonimája:
 • véletlenül
 • ,
 • közvetett módon
 • ,
 • váratlanul

2. Of a minor or subordinate nature

 • "These magnificent achievements were only incidentally influenced by oriental models"
  synonym:
 • incidentally
 • ,
 • accidentally

2. Kisebb vagy alárendelt természetű

 • "Ezeket a csodálatos eredményeket csak véletlenül befolyásolták a keleti modellek"
  szinonimája:
 • véletlenül

3. Without intention

 • In an unintentional manner
 • "She hit him unintentionally"
  synonym:
 • unintentionally
 • ,
 • accidentally

3. Szándék nélkül

 • Véletlenül
 • "Szándékosan megütötte"
  szinonimája:
 • véletlenül

Examples of using

Tom accidentally walked into a room full of people wearing suits.
Tom véletlenül besétált egy szobába, ami tele volt öltönyös emberekkel.