Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abuse" into Hungarian language

A "visszaélés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Abuse

[Visszaélés]
/əbjus/

noun

1. Cruel or inhumane treatment

 • "The child showed signs of physical abuse"
  synonym:
 • maltreatment
 • ,
 • ill-treatment
 • ,
 • ill-usage
 • ,
 • abuse

1. Kegyetlen vagy embertelen bánásmód

 • "A gyermek fizikai bántalmazás jeleit mutatta"
szinonimája:
 • rossz bánásmód,
 • rossz bánásmód,
 • rossz használat,
 • visszaélés

2. A rude expression intended to offend or hurt

 • "When a student made a stupid mistake he spared them no abuse"
 • "They yelled insults at the visiting team"
  synonym:
 • abuse
 • ,
 • insult
 • ,
 • revilement
 • ,
 • contumely
 • ,
 • vilification

2. Durva kifejezés, amelynek célja sértés vagy sértés

 • "Amikor egy diák hülye hibát követett el, nem bántalmazta őket"
 • "Sértéseket kiabáltak a vendégcsapatnál"
szinonimája:
 • visszaélés,
 • sértés,
 • visszavonás,
 • contumely,
 • vilifikáció

3. Improper or excessive use

 • "Alcohol abuse"
 • "The abuse of public funds"
  synonym:
 • misuse
 • ,
 • abuse

3. Nem megfelelő vagy túlzott használat

 • "Alkohollal való visszaélés"
 • "Közpénzek visszaélése"
szinonimája:
 • visszaélés,
 • visszaélés

verb

1. Treat badly

 • "This boss abuses his workers"
 • "She is always stepping on others to get ahead"
  synonym:
 • mistreat
 • ,
 • maltreat
 • ,
 • abuse
 • ,
 • ill-use
 • ,
 • step
 • ,
 • ill-treat

1. Rosszul bánik

 • "Ez a főnök visszaél a munkavállalóival"
 • "Mindig másokra lép, hogy továbblépjen"
szinonimája:
 • rossz bánásmód,
 • maltreat,
 • visszaélés,
 • rossz használat,
 • lépés,
 • rossz bánásmód

2. Change the inherent purpose or function of something

 • "Don't abuse the system"
 • "The director of the factory misused the funds intended for the health care of his workers"
  synonym:
 • pervert
 • ,
 • misuse
 • ,
 • abuse

2. Megváltoztatja valami velejáró célját vagy funkcióját

 • "Ne használja vissza a rendszert"
 • "A gyár igazgatója visszaélt a munkavállalói egészségügyi ellátásra szánt pénzeszközökkel"
szinonimája:
 • perverz,
 • visszaélés,
 • visszaélés

3. Use foul or abusive language towards

 • "The actress abused the policeman who gave her a parking ticket"
 • "The angry mother shouted at the teacher"
  synonym:
 • abuse
 • ,
 • clapperclaw
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • shout

3. Használjon rossz vagy visszaélésszerű nyelvet

 • "A színésznő bántalmazta a rendőröt, aki parkolójegyet adott neki"
 • "A dühös anya kiabált a tanárra"
szinonimája:
 • visszaélés,
 • clapperclaw,
 • blackguard,
 • kiáltás

4. Use wrongly or improperly or excessively

 • "Her husband often abuses alcohol"
 • "While she was pregnant, she abused drugs"
  synonym:
 • abuse

4. Helytelenül, helytelenül vagy túlzottan használja

 • "A férje gyakran bántalmaz alkoholt"
 • "Amíg terhes volt, drogokat bántalmazott"
szinonimája:
 • visszaélés

Examples of using

They're against animal abuse.
Ellenzik az állatkínzást.