Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abandon" into Hungarian language

Az "elhagyás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Abandon

[elhagy]
/əbændən/

noun

1. The trait of lacking restraint or control

 • Reckless freedom from inhibition or worry
 • "She danced with abandon"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • wantonness
 • ,
 • unconstraint

1. Az utasbiztonság vagy az ellenőrzés hiánya

 • Gondatlan mentesség a gátlástól vagy az aggodalomtól
 • "Elhagyott táncolni"
  szinonimája:
 • elhagy
 • ,
 • vágyakozás
 • ,
 • nem megfelelő

2. A feeling of extreme emotional intensity

 • "The wildness of his anger"
  synonym:
 • wildness
 • ,
 • abandon

2. Extrém érzelmi intenzitás érzése

 • "Haragjának vadsága"
  szinonimája:
 • vadság
 • ,
 • elhagy

verb

1. Forsake, leave behind

 • "We abandoned the old car in the empty parking lot"
  synonym:
 • abandon

1. Elhagy, hagyjon hátra

 • "Elhagytuk a régi autót az üres parkolóban"
  szinonimája:
 • elhagy

2. Give up with the intent of never claiming again

 • "Abandon your life to god"
 • "She gave up her children to her ex-husband when she moved to tahiti"
 • "We gave the drowning victim up for dead"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • give up

2. Feladja azt a szándékot, hogy soha többé nem követel

 • "Áldja el az életed istennek"
 • "Feladta gyermekeit volt férjének, amikor tahitibe költözött"
 • "A fulladás áldozatát halottnak adtuk"
  szinonimája:
 • elhagy
 • ,
 • feladd

3. Leave behind empty

 • Move out of
 • "You must vacate your office by tonight"
  synonym:
 • vacate
 • ,
 • empty
 • ,
 • abandon

3. Hagyja üresen

 • Kifelé
 • "Ma este el kell hagynia irodáját"
  szinonimája:
 • szabaddá
 • ,
 • üres
 • ,
 • elhagy

4. Stop maintaining or insisting on

 • Of ideas or claims
 • "He abandoned the thought of asking for her hand in marriage"
 • "Both sides have to give up some claims in these negotiations"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • give up

4. Hagyja abba a fenntartást vagy ragaszkodást

 • Ötletek vagy igények
 • "Elhagyta azt a gondolatot, hogy házasságon kéri a kezét"
 • "Mindkét félnek feladnia kell néhány követelést a tárgyalások során"
  szinonimája:
 • elhagy
 • ,
 • feladd

5. Leave someone who needs or counts on you

 • Leave in the lurch
 • "The mother deserted her children"
  synonym:
 • abandon
 • ,
 • forsake
 • ,
 • desolate
 • ,
 • desert

5. Hagyjon valakit, akinek szüksége van vagy számít rád

 • Hagyja el a bánatot
 • "Az anya elhagyta gyermekeit"
  szinonimája:
 • elhagy
 • ,
 • elhagyatott
 • ,
 • sivatag