Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slash" into Greek language

Μεταφραστική έννοια & ορισμός της λέξης "βουτιά" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Slash

[Πλύση]
/slæʃ/

noun

1. A wound made by cutting

 • "He put a bandage over the cut"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • gash
 • ,
 • slash
 • ,
 • slice

1. Μια πληγή που γίνεται με την κοπή

 • "Έβαλε έναν επίδεσμο πάνω από την περικοπή"
συνώνυμο:
 • κόβω,
 • αποβάλλω,
 • πλατύφυλλο,
 • φέτα

2. An open tract of land in a forest that is strewn with debris from logging (or fire or wind)

  synonym:
 • slash

2. Μια ανοιχτή επιφάνεια γης σε ένα δάσος που είναι στρωμένο με συντρίμμια από την καταγραφή της φωτιάς ( ή ανεμοδαρμένο

συνώνυμο:
 • πλατύφυλλο

3. A punctuation mark (/) used to separate related items of information

  synonym:
 • solidus
 • ,
 • slash
 • ,
 • virgule
 • ,
 • diagonal
 • ,
 • stroke
 • ,
 • separatrix

3. Ένα σημείο στίξης (/) που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των σχετικών στοιχείων πληροφοριών

συνώνυμο:
 • στερεότυπο,
 • πλατύφυλλο,
 • βιργίλιο,
 • διαγώνιος,
 • εγκεφαλικό επεισόδιο,
 • αυτονομία

4. A strong sweeping cut made with a sharp instrument

  synonym:
 • slash
 • ,
 • gash

4. Μια ισχυρή κοπή σάρωσης γίνεται με ένα αιχμηρό όργανο

συνώνυμο:
 • πλατύφυλλο,
 • αποβάλλω

verb

1. Cut with sweeping strokes

 • As with an ax or machete
  synonym:
 • slash
 • ,
 • cut down

1. Κόψτε με κτυπήματα σάρωσης

 • Όπως με ένα τσεκούρι ή μαχαίρι
συνώνυμο:
 • πλατύφυλλο,
 • κόβω

2. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

2. Χτυπήστε σοβαρά με ένα μαστίγιο ή ράβδο

 • "Ο δάσκαλος συχνά μαστίγωνε τους μαθητές"
 • "Τα παιδιά είχαν προβληματιστεί σοβαρά"
συνώνυμο:
 • παραπονιέμαι,
 • ευημερώνω,
 • μαστίγιο,
 • αφαιρώ,
 • λουρί,
 • πλατύφυλλο,
 • λουρί,
 • προβληματίζω

3. Cut open

 • "She slashed her wrists"
  synonym:
 • slash
 • ,
 • gash

3. Ανοίγω

 • "Έπεσε τους καρπούς της"
συνώνυμο:
 • πλατύφυλλο,
 • αποβάλλω

4. Cut drastically

 • "Prices were slashed"
  synonym:
 • slash

4. Μειώστε δραστικά

 • "Οι τιμές είχαν περικοπεί"
συνώνυμο:
 • πλατύφυλλο

5. Move or stir about violently

 • "The feverish patient thrashed around in his bed"
  synonym:
 • convulse
 • ,
 • thresh
 • ,
 • thresh about
 • ,
 • thrash
 • ,
 • thrash about
 • ,
 • slash
 • ,
 • toss
 • ,
 • jactitate

5. Μετακινήστε ή ανακατέψτε βίαια

 • "Ο πυρετώδης ασθενής χτύπησε στο κρεβάτι του"
συνώνυμο:
 • συγκλίνω,
 • αλώνω,
 • τρελαίνομαι,
 • παραπλανώ,
 • συναρπάζω,
 • πλατύφυλλο,
 • τσαντ,
 • επιτίθεμαι