Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decree" into Greek language

Μεταφραστική έννοια και ορισμός της λέξης "διάφορο" στην ελληνική γλώσσα

EnglishGreek

Decree

[Διάταγμα]
/dɪkri/

noun

1. A legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge)

 • "A friend in new mexico said that the order caused no trouble out there"
  synonym:
 • decree
 • ,
 • edict
 • ,
 • fiat
 • ,
 • order
 • ,
 • rescript

1. Νομικά δεσμευτική εντολή ή απόφαση που εγγράφεται στο δικαστικό μητρώο (αν εκδοθεί από δικαστήριο ή δικαστήριο)

 • "Ένας φίλος στο νέο μεξικό είπε ότι η σειρά δεν προκάλεσε κανένα πρόβλημα εκεί έξω"
  συνώνυμο:
 • διάταγμα
 • ,
 • φιάτ
 • ,
 • παραγγελία
 • ,
 • αποστασιολόγηση

verb

1. Issue a decree

 • "The king only can decree"
  synonym:
 • decree

1. Εκδίδω διάταγμα

 • "Ο βασιλιάς μόνο μπορεί να διατάξει"
  συνώνυμο:
 • διάταγμα

2. Decide with authority

 • "The king decreed that all firstborn males should be killed"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • decree

2. Αποφασίζει με την εξουσία

 • "Ο βασιλιάς αποφάσισε ότι όλα τα πρωτότοκα αρσενικά πρέπει να σκοτωθούν"
  συνώνυμο:
 • κανόνας
 • ,
 • διάταγμα