Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "zeal" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ijver" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Zeal

[Zeal]
/zil/

noun

1. A feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause)

 • "They were imbued with a revolutionary ardor"
 • "He felt a kind of religious zeal"
  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour
 • ,
 • elan
 • ,
 • zeal

1. Een gevoel van sterke gretigheid ( gewoonlijk ten gunste van een persoon of oorzaak )

 • "Ze waren doordrenkt met een revolutionaire vurigheid"
 • "Hij voelde een soort religieuze ijver"
  synoniem:
 • ardor
 • ,
 • vurigheid
 • ,
 • elan
 • ,
 • ijver

2. Excessive fervor to do something or accomplish some end

 • "He had an absolute zeal for litigation"
  synonym:
 • zeal

2. Overmatige ijver om iets te doen of een doel te bereiken

 • "Hij had een absolute ijver voor geschillen"
  synoniem:
 • ijver

3. Prompt willingness

 • "Readiness to continue discussions"
 • "They showed no eagerness to spread the gospel"
 • "They disliked his zeal in demonstrating his superiority"
 • "He tried to explain his forwardness in battle"
  synonym:
 • readiness
 • ,
 • eagerness
 • ,
 • zeal
 • ,
 • forwardness

3. Snelle bereidheid

 • "Bereidheid om de discussies voort te zetten"
 • "Ze toonden geen gretigheid om het evangelie te verspreiden"
 • "Ze hadden een hekel aan zijn ijver om zijn superioriteit te demonstreren"
 • "Hij probeerde zijn voorwaartsheid in de strijd uit te leggen"
  synoniem:
 • bereidheid
 • ,
 • gretigheid
 • ,
 • ijver
 • ,
 • voorwaartsheid