Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "worth" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "waard" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Worth

[Worth]
/wərθ/

noun

1. An indefinite quantity of something having a specified value

 • "10 dollars worth of gasoline"
  synonym:
 • worth

1. Een onbepaalde hoeveelheid van iets met een gespecificeerde waarde

 • "10 dollar aan benzine"
  synoniem:
 • waard

2. The quality that renders something desirable or valuable or useful

  synonym:
 • worth

2. De kwaliteit die iets wenselijks, waardevols of nuttigs maakt

  synoniem:
 • waard

3. French couturier (born in england) regarded as the founder of parisian haute couture

 • Noted for introducing the bustle (1825-1895)
  synonym:
 • Worth
 • ,
 • Charles Frederick Worth

3. Franse couturier ( geboren in engeland ) beschouwd als de grondlegger van de parijse haute couture

 • Genoteerd voor de introductie van de drukte ( 1825-1895 )
  synoniem:
 • Worth
 • ,
 • Charles Frederick Worth

adjective

1. Worthy of being treated in a particular way

 • "An idea worth considering"
 • "The deserving poor" (often used ironically)
  synonym:
 • deserving
 • ,
 • worth(p)

1. Waardig om op een bepaalde manier behandeld te worden

 • "Een idee dat het overwegen waard is"
 • "De verdienstelijke armen" ( vaak ironisch gebruikt )
  synoniem:
 • verdienen
 • ,
 • waard ( p )

2. Having a specified value

 • "Not worth his salt"
 • "Worth her weight in gold"
  synonym:
 • worth(p)

2. Met een gespecificeerde waarde

 • "Zijn zout niet waard"
 • "Haar gewicht in goud waard"
  synoniem:
 • waard ( p )

Examples of using

That's my favorite book! Honestly! The book is worth reading.
Dat is mijn favoriete boek! Eerlijk gezegd! Het boek is het lezen waard.
A witty man is only worth something if he has character.
Een geestige man is alleen iets waard als hij karakter heeft.
They knew what friendship is worth and cherished it like the apples of their eyes.
Ze wisten wat vriendschap waard is en koesterden het als de appels van hun ogen.