Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "worm" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "worm" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Worm

[Worm]
/wərm/

noun

1. Any of numerous relatively small elongated soft-bodied animals especially of the phyla annelida and chaetognatha and nematoda and nemertea and platyhelminthes

 • Also many insect larvae
  synonym:
 • worm

1. Een van de vele relatief kleine langwerpige dieren met een zacht lichaam, vooral van de phyla annelida en chaetognatha en nematoda en nemertea en platyhelminthes

 • Ook veel insectenlarven
  synoniem:
 • worm

2. A person who has a nasty or unethical character undeserving of respect

  synonym:
 • worm
 • ,
 • louse
 • ,
 • insect
 • ,
 • dirt ball

2. Een persoon met een smerig of onethisch karakter die geen respect verdient

  synoniem:
 • worm
 • ,
 • luis
 • ,
 • insect
 • ,
 • vuilbal

3. A software program capable of reproducing itself that can spread from one computer to the next over a network

 • "Worms take advantage of automatic file sending and receiving features found on many computers"
  synonym:
 • worm

3. Een softwareprogramma dat zichzelf kan reproduceren en dat zich via een netwerk van de ene computer naar de andere kan verspreiden

 • "Wormen profiteren van automatische functies voor het verzenden en ontvangen van bestanden op veel computers"
  synoniem:
 • worm

4. Screw thread on a gear with the teeth of a worm wheel or rack

  synonym:
 • worm

4. Schroefdraad op een tandwiel met de tanden van een wormwiel of rek

  synoniem:
 • worm

verb

1. To move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling)

 • "The prisoner writhed in discomfort"
 • "The child tried to wriggle free from his aunt's embrace"
  synonym:
 • writhe
 • ,
 • wrestle
 • ,
 • wriggle
 • ,
 • worm
 • ,
 • squirm
 • ,
 • twist

1. Om te bewegen in een draaiende of verwrongen beweging, ( vooral wanneer u worstelt )

 • "De gevangene kronkelde van ongemak"
 • "Het kind probeerde zich los te wringen van de omhelzing van zijn tante"
  synoniem:
 • kronkelen
 • ,
 • worstelen
 • ,
 • worm
 • ,
 • verdraaien

Examples of using

When I think of my four-dimensional self, I begin to mourn for the "broken" parts of the worm, and want to fix it. (Especially where there was suffering). Is that weird?
Als ik aan mijn vierdimensionale zelf denk, begin ik te rouwen om de "gebroken" delen van de worm en wil ik het repareren. ( Vooral waar er leed ). Is dat raar?
Try to pull out the worm by turning it around with a match stick.
Probeer de worm eruit te trekken door hem om te draaien met een lucifer.
You can feel the worm as a painful strand under the skin.
Je kunt de worm voelen als een pijnlijke streng onder de huid.