Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wisdom" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "wijsheid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Wisdom

[Wijsheid]
/wɪzdəm/

noun

1. Accumulated knowledge or erudition or enlightenment

  synonym:
 • wisdom

1. Opgebouwde kennis of eruditie of verlichting

  synoniem:
 • wijsheid

2. The trait of utilizing knowledge and experience with common sense and insight

  synonym:
 • wisdom
 • ,
 • wiseness

2. De eigenschap van het gebruik van kennis en ervaring met gezond verstand en inzicht

  synoniem:
 • wijsheid
 • ,
 • wijsenheid

3. Ability to apply knowledge or experience or understanding or common sense and insight

  synonym:
 • wisdom
 • ,
 • sapience

3. Vermogen om kennis of ervaring of begrip of gezond verstand en inzicht toe te passen

  synoniem:
 • wijsheid
 • ,
 • sapience

4. The quality of being prudent and sensible

  synonym:
 • wisdom
 • ,
 • wiseness
 • ,
 • soundness

4. De kwaliteit van verstandig en verstandig zijn

  synoniem:
 • wijsheid
 • ,
 • wijsenheid
 • ,
 • degelijkheid

5. An apocryphal book consisting mainly of a meditation on wisdom

 • Although ascribed to solomon it was probably written in the first century bc
  synonym:
 • Wisdom of Solomon
 • ,
 • Wisdom

5. Een apocrief boek dat voornamelijk bestaat uit een meditatie over wijsheid

 • Hoewel het aan salomo werd toegeschreven, is het waarschijnlijk in de eerste eeuw voor christus geschreven
  synoniem:
 • Wijsheid van Salomo
 • ,
 • Wijsheid

Examples of using

He who seeks wisdom is a wise man, he who thinks he's found it is a fool.
Wie wijsheid zoekt, is een wijze man, hij die denkt dat hij het heeft gevonden, is een dwaas.
Tom had his wisdom teeth removed.
Tom liet zijn verstandskiezen verwijderen.
Speak not in the ears of a fool: for he will despise the wisdom of thy words.
Spreek niet in de oren van een dwaas, want hij zal de wijsheid van uw woorden verachten.