Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wickedness" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "slechtheid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Wickedness

[Slechtheid]
/wɪkədnəs/

noun

1. Morally objectionable behavior

  synonym:
 • evil
 • ,
 • immorality
 • ,
 • wickedness
 • ,
 • iniquity

1. Moreel verwerpelijk gedrag

  synoniem:
 • kwaad
 • ,
 • immoraliteit
 • ,
 • slechtheid
 • ,
 • ongerechtigheid

2. Absence of moral or spiritual values

 • "The powers of darkness"
  synonym:
 • iniquity
 • ,
 • wickedness
 • ,
 • darkness
 • ,
 • dark

2. Afwezigheid van morele of spirituele waarden

 • "De machten van de duisternis"
  synoniem:
 • ongerechtigheid
 • ,
 • slechtheid
 • ,
 • duisternis
 • ,
 • donker

3. The quality of being wicked

  synonym:
 • nefariousness
 • ,
 • wickedness
 • ,
 • vileness
 • ,
 • ugliness

3. De kwaliteit van slecht zijn

  synoniem:
 • snode
 • ,
 • slechtheid
 • ,
 • boosheid
 • ,
 • lelijkheid

4. Estrangement from god

  synonym:
 • sin
 • ,
 • sinfulness
 • ,
 • wickedness

4. Vervreemding van god

  synoniem:
 • zonde
 • ,
 • zondigheid
 • ,
 • slechtheid

5. The quality of being disgusting to the senses or emotions

 • "The vileness of his language surprised us"
  synonym:
 • loathsomeness
 • ,
 • repulsiveness
 • ,
 • sliminess
 • ,
 • vileness
 • ,
 • lousiness
 • ,
 • wickedness

5. De kwaliteit van walgelijk zijn voor de zintuigen of emoties

 • "De gemeenheid van zijn taal verraste ons"
  synoniem:
 • afkeer
 • ,
 • weerzin
 • ,
 • slankheid
 • ,
 • boosheid
 • ,
 • luiheid
 • ,
 • slechtheid