Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "whispered" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "fluisterend" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Whispered

[Fluisterend]
/wɪspərd/

adjective

1. Spoken in soft hushed tones without vibrations of the vocal cords

  • "A long whispered conversation"
    synonym:
  • whispered

1. Gesproken in zacht gedempte tinten zonder trillingen van de stembanden

  • "Een lang gefluisterd gesprek"
    synoniem:
  • gefluisterd

Examples of using

Tom walked over to Mary and whispered in her ear.
Tom liep naar Mary toe en fluisterde in haar oor.
"That's impossible!" said Reason. "That's insane!" noted Experience. "That's pointless!" cut Pride. "Take a try..." whispered Dream. "Fuck it all" replied Laziness.
"Dat is onmogelijk!" zei Reden. "Dat is krankzinnig!" merkte ervaring op. "Dat heeft geen zin!" snijd trots. "Probeer het eens ...' fluisterde Dream. "Fuck it all', antwoordde Laziness.
"Just close your eyes," whispered Tom, and when Mary closed her eyes, he kissed her softly on the lips.
"Sluit je ogen,' fluisterde Tom, en toen Mary haar ogen sloot, kuste hij haar zachtjes op de lippen.