Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "waver" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "waver" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Waver

[Waver]
/wevər/

noun

1. Someone who communicates by waving

  synonym:
 • waver

1. Iemand die communiceert door te zwaaien

  synoniem:
 • wankelen

2. The act of pausing uncertainly

 • "There was a hesitation in his speech"
  synonym:
 • hesitation
 • ,
 • waver
 • ,
 • falter
 • ,
 • faltering

2. Het onzeker pauzeren

 • "Er was een aarzeling in zijn toespraak"
  synoniem:
 • aarzeling
 • ,
 • wankelen
 • ,
 • haperen

3. The act of moving back and forth

  synonym:
 • waver
 • ,
 • flutter
 • ,
 • flicker

3. De handeling van heen en weer bewegen

  synoniem:
 • wankelen
 • ,
 • fladderen
 • ,
 • flikkeren

verb

1. Pause or hold back in uncertainty or unwillingness

 • "Authorities hesitate to quote exact figures"
  synonym:
 • hesitate
 • ,
 • waver
 • ,
 • waffle

1. Pauze of tegenhouden in onzekerheid of onwil

 • "Autoriteiten aarzelen om exacte cijfers te citeren"
  synoniem:
 • aarzelen
 • ,
 • wankelen
 • ,
 • wafel

2. Be unsure or weak

 • "Their enthusiasm is faltering"
  synonym:
 • falter
 • ,
 • waver

2. Onzeker of zwak zijn

 • "Hun enthousiasme hapert"
  synoniem:
 • haperen
 • ,
 • wankelen

3. Move hesitatingly, as if about to give way

  synonym:
 • falter
 • ,
 • waver

3. Beweeg aarzelend, alsof je op het punt staat voorrang te geven

  synoniem:
 • haperen
 • ,
 • wankelen

4. Move or sway in a rising and falling or wavelike pattern

 • "The line on the monitor vacillated"
  synonym:
 • fluctuate
 • ,
 • vacillate
 • ,
 • waver

4. Bewegen of zwaaien in een stijgend en dalend of golfachtig patroon

 • "De lijn op de monitor is leeggelopen"
  synoniem:
 • fluctueren
 • ,
 • aarzelen
 • ,
 • wankelen

5. Move back and forth very rapidly

 • "The candle flickered"
  synonym:
 • flicker
 • ,
 • waver
 • ,
 • flitter
 • ,
 • flutter
 • ,
 • quiver

5. Heel snel heen en weer bewegen

 • "De kaars flikkerde"
  synoniem:
 • flikkeren
 • ,
 • wankelen
 • ,
 • flitter
 • ,
 • fladderen
 • ,
 • trillen

6. Sway to and fro

  synonym:
 • waver
 • ,
 • weave

6. Zwaai heen en weer

  synoniem:
 • wankelen
 • ,
 • weven

7. Give off unsteady sounds, alternating in amplitude or frequency

  synonym:
 • quaver
 • ,
 • waver

7. Geef onstabiele geluiden af, afwisselend in amplitude of frequentie

  synoniem:
 • quaver
 • ,
 • wankelen