Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "volcano" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vulkaan" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Volcano

[Vulkaan]
/vɑlkenoʊ/

noun

1. A fissure in the earth's crust (or in the surface of some other planet) through which molten lava and gases erupt

  synonym:
 • vent
 • ,
 • volcano

1. Een spleet in de aardkorst ( of in het oppervlak van een andere planeet ) waardoor gesmolten lava en gassen uitbarsten

  synoniem:
 • ontluchting
 • ,
 • vulkaan

2. A mountain formed by volcanic material

  synonym:
 • volcano

2. Een berg gevormd door vulkanisch materiaal

  synoniem:
 • vulkaan

Examples of using

I want to see a volcano.
Ik wil een vulkaan zien.
The volcano has erupted twice this year.
De vulkaan is dit jaar twee keer uitgebarsten.
The volcano erupted suddenly, killing many people.
De vulkaan barstte plotseling uit en doodde veel mensen.