Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "visitation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bezoek" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Visitation

[Visitatie]
/vɪzɪteʃən/

noun

1. An annoying or frustrating or catastrophic event

 • "His mother-in-law's visits were a great trial for him"
 • "Life is full of tribulations"
 • "A visitation of the plague"
  synonym:
 • trial
 • ,
 • tribulation
 • ,
 • visitation

1. Een vervelende of frustrerende of catastrofale gebeurtenis

 • "De bezoeken van zijn schoonmoeder waren een geweldige beproeving voor hem"
 • "Het leven is vol beproevingen"
 • "Een bezoek aan de pest"
  synoniem:
 • proef
 • ,
 • verdrukking
 • ,
 • bezoek

2. Any disaster or catastrophe

 • "A visitation of the plague"
  synonym:
 • visitation

2. Elke ramp of ramp

 • "Een bezoek aan de pest"
  synoniem:
 • bezoek

3. An official visit for inspection or supervision

 • "The commissioner made visitations to all the precinct stations"
 • "The recent visitation of the bishop to his diocese"
  synonym:
 • visitation

3. Een officieel bezoek voor inspectie of toezicht

 • "De commissaris heeft alle stations bezocht"
 • "De recente visitatie van de bisschop aan zijn bisdom"
  synoniem:
 • bezoek

Examples of using

On the inquest it was shown that Buck Fanshaw, in the delirium of a wasting typhoid fever, had taken arsenic, shot himself through the body, cut his throat, and jumped out of a four-story window and broken his neck—and after due deliberation, the jury, sad and tearful, but with intelligence unblinded by its sorrow, brought in a verdict of death "by the visitation of God." What could the world do without juries?
Bij het gerechtelijk onderzoek werd aangetoond dat Buck Fanshaw, in het delirium van een verspillende buiktyfus, arseen had ingenomen, zichzelf door het lichaam had geschoten, zijn keel had doorgesneden, en sprong uit een raam van vier verdiepingen en brak zijn nek — en na zorgvuldig beraad, de jury, verdrietig en betraand, maar met intelligentie niet verblind door zijn verdriet, bracht een doodvonnis in 'door het bezoek van God." Wat zou de wereld kunnen doen zonder jury's?