Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vision" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "visie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Vision

[Visie]
/vɪʒən/

noun

1. A vivid mental image

 • "He had a vision of his own death"
  synonym:
 • vision

1. Een levendig mentaal beeld

 • "Hij had een visioen van zijn eigen dood"
  synoniem:
 • visie

2. The ability to see

 • The visual faculty
  synonym:
 • sight
 • ,
 • vision
 • ,
 • visual sense
 • ,
 • visual modality

2. Het vermogen om te zien

 • De visuele faculteit
  synoniem:
 • zicht
 • ,
 • visie
 • ,
 • visueel gevoel
 • ,
 • visuele modaliteit

3. The perceptual experience of seeing

 • "The runners emerged from the trees into his clear vision"
 • "He had a visual sensation of intense light"
  synonym:
 • vision
 • ,
 • visual sensation

3. De perceptuele ervaring van zien

 • "De lopers kwamen uit de bomen tevoorschijn in zijn duidelijke visie"
 • "Hij had een visueel gevoel van intens licht"
  synoniem:
 • visie
 • ,
 • visueel gevoel

4. The formation of a mental image of something that is not perceived as real and is not present to the senses

 • "Popular imagination created a world of demons"
 • "Imagination reveals what the world could be"
  synonym:
 • imagination
 • ,
 • imaginativeness
 • ,
 • vision

4. De vorming van een mentaal beeld van iets dat niet als echt wordt ervaren en niet aanwezig is bij de zintuigen

 • "Populaire verbeelding creëerde een wereld van demonen"
 • "Verbeelding onthult wat de wereld zou kunnen zijn"
  synoniem:
 • verbeelding
 • ,
 • fantasierijk
 • ,
 • visie

5. A religious or mystical experience of a supernatural appearance

 • "He had a vision of the virgin mary"
  synonym:
 • vision

5. Een religieuze of mystieke ervaring van een bovennatuurlijke verschijning

 • "Hij had een visioen van de maagd maria"
  synoniem:
 • visie

Examples of using

Birds have sharp vision.
Vogels hebben een scherp zicht.
'Take your only begotten son Isaac, whom you love, quickly go to the land of vision, and sacrifice him there upon a mountain.'
'Neem je eniggeboren zoon Isaak, van wie je houdt, ga snel naar het land van visie en offer hem daar op een berg.'
People with bad vision cannot see far.
Mensen met een slecht zicht kunnen niet ver kijken.