Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "visa" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "visum" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Visa

[Visa]
/vizə/

noun

1. An endorsement made in a passport that allows the bearer to enter the country issuing it

  synonym:
 • visa

1. Een goedkeuring in een paspoort waarmee de drager het land dat het afgeeft, kan binnenkomen

  synoniem:
 • visum

verb

1. Provide (a passport) with a visa

  synonym:
 • visa

1. ( een paspoort ) voorzien van een visum

  synoniem:
 • visum

2. Approve officially

 • "The list of speakers must be visaed"
  synonym:
 • visa

2. Officieel goedkeuren

 • "De lijst met sprekers moet een visum hebben"
  synoniem:
 • visum

Examples of using

Do you need a visa to go to Australia if you have a British passport?
Heeft u een visum nodig om naar Australië te gaan als u een Brits paspoort heeft?
I have three weeks left until my departure, and so far I still don't have a visa.
Ik heb nog drie weken tot mijn vertrek en tot nu toe heb ik nog steeds geen visum.
I would like a tourist visa.
Ik wil een toeristenvisum.