Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "virus" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "virus" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Virus

[Virus]
/vaɪrəs/

noun

1. (virology) ultramicroscopic infectious agent that replicates itself only within cells of living hosts

 • Many are pathogenic
 • A piece of nucleic acid (dna or rna) wrapped in a thin coat of protein
  synonym:
 • virus

1. ( virologie ) ultramicroscopisch infectieus agens dat zichzelf alleen repliceert in cellen van levende gastheren

 • Velen zijn pathogeen
 • Een stuk nucleïnezuur ( dna of rna ) gewikkeld in een dunne eiwitlaag
  synoniem:
 • virus

2. A harmful or corrupting agency

 • "Bigotry is a virus that must not be allowed to spread"
 • "The virus of jealousy is latent in everyone"
  synonym:
 • virus

2. Een schadelijk of corrumperend bureau

 • "Onverdraagzaamheid is een virus dat zich niet mag verspreiden"
 • "Het virus van jaloezie is bij iedereen latent"
  synoniem:
 • virus

3. A software program capable of reproducing itself and usually capable of causing great harm to files or other programs on the same computer

 • "A true virus cannot spread to another computer without human assistance"
  synonym:
 • virus
 • ,
 • computer virus

3. Een softwareprogramma dat zichzelf kan reproduceren en meestal grote schade kan toebrengen aan bestanden of andere programma's op dezelfde computer

 • "Een echt virus kan zich zonder menselijke hulp niet naar een andere computer verspreiden"
  synoniem:
 • virus
 • ,
 • computervirus

Examples of using

In my next life I want to be born as a deadly virus.
In mijn volgende leven wil ik geboren worden als een dodelijk virus.
A virus infected Tom's computer.
Een virus heeft de computer van Tom besmet.
The virus is starting to mutate.
Het virus begint te muteren.