Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "virtually" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vrijwel" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Virtually

[Vrijwel]
/vərʧuəli/

adverb

1. In essence or effect but not in fact

 • "The strike virtually paralyzed the city"
 • "I'm virtually broke"
  synonym:
 • virtually

1. In wezen of effect maar niet in feite

 • "De staking verlamde de stad vrijwel"
 • "Ik ben vrijwel blut"
  synoniem:
 • vrijwel

2. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

2. ( van acties of toestanden ) iets minder dan of niet helemaal geslaagd

 • Alles behalve
 • "De taak is ( gewoon ) ongeveer gedaan"
 • "De baby sliep bijna toen het alarm klonk"
 • "We zijn bijna klaar"
 • "De auto reed haar bijna neer"
 • "Hij viel bijna flauw"
 • "Heeft bijna 2 uur gepraat"
 • "De opname is bijna perfect"
 • "Vrijwel alle partijen hebben het contract ondertekend"
 • "Ik was bijna uitgeput door de vlucht"
 • "De meeste mensen zijn het daarmee eens"
  synoniem:
 • over
 • ,
 • bijna
 • ,
 • meest
 • ,
 • dichtbij
 • ,
 • nabij
 • ,
 • vrijwel
 • ,
 • goed nabij

Examples of using

The scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
De wetenschappelijke waarheid van evolutie is zo overweldigend vastgesteld dat het vrijwel onmogelijk is om te weerleggen.