Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vigorous" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "krachtig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Vigorous

[Krachtig]
/vɪgərəs/

adjective

1. Characterized by forceful and energetic action or activity

 • "A vigorous hiker"
 • "Gave her skirt a vigorous shake"
 • "A vigorous campaign"
 • "A vigorous foreign policy"
 • "Vigorous opposition to the war"
  synonym:
 • vigorous

1. Gekenmerkt door krachtige en energetische actie of activiteit

 • "Een krachtige wandelaar"
 • "Gaf haar rok een krachtige shake"
 • "Een krachtige campagne"
 • "Een krachtig buitenlands beleid"
 • "Krachtige oppositie tegen de oorlog"
  synoniem:
 • krachtig

2. Strong and active physically or mentally

 • "A vigorous old man who spent half of his day on horseback"- w.h.hudson
  synonym:
 • vigorous

2. Sterk en fysiek of mentaal actief

 • "Een krachtige oude man die de helft van zijn dag te paard doorbracht" - w.h. hudson
  synoniem:
 • krachtig

Examples of using

He looks very vigorous, considering his age.
Hij ziet er erg krachtig uit, gezien zijn leeftijd.
My grandmother is still vigorous at 100 years old.
Mijn grootmoeder is nog steeds krachtig op 100-jarige leeftijd.
We had a very vigorous debate.
We hadden een zeer krachtig debat.