Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vicious" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vicieus" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Vicious

[Vicieus]
/vɪʃəs/

adjective

1. (of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering

 • "A barbarous crime"
 • "Brutal beatings"
 • "Cruel tortures"
 • "Stalin's roughshod treatment of the kulaks"
 • "A savage slap"
 • "Vicious kicks"
  synonym:
 • barbarous
 • ,
 • brutal
 • ,
 • cruel
 • ,
 • fell
 • ,
 • roughshod
 • ,
 • savage
 • ,
 • vicious

1. ( van personen of hun acties ) die pijn of lijden kunnen of willen veroorzaken

 • "Een barbaarse misdaad"
 • "Brute slagen"
 • "Wrede martelingen"
 • "Stalins ruwe behandeling van de koelakken"
 • "Een woeste klap"
 • "Vicieuze trappen"
  synoniem:
 • barbaars
 • ,
 • wreed
 • ,
 • viel
 • ,
 • ruw
 • ,
 • woest
 • ,
 • gemeen

2. Having the nature of vice

  synonym:
 • evil
 • ,
 • vicious

2. De aard van ondeugd hebben

  synoniem:
 • kwaad
 • ,
 • gemeen

3. Bringing or deserving severe rebuke or censure

 • "A criminal waste of talent"
 • "A deplorable act of violence"
 • "Adultery is as reprehensible for a husband as for a wife"
  synonym:
 • condemnable
 • ,
 • criminal
 • ,
 • deplorable
 • ,
 • reprehensible
 • ,
 • vicious

3. Het brengen of verdienen van ernstige berisping of afkeuring

 • "Een criminele verspilling van talent"
 • "Een betreurenswaardige daad van geweld"
 • "Overspel is even verwerpelijk voor een man als voor een vrouw"
  synoniem:
 • verwerpelijk
 • ,
 • crimineel
 • ,
 • betreurenswaardig
 • ,
 • gemeen

4. Marked by deep ill will

 • Deliberately harmful
 • "Poisonous hate"
 • "Venomous criticism"
 • "Vicious gossip"
  synonym:
 • poisonous
 • ,
 • venomous
 • ,
 • vicious

4. Gekenmerkt door diepe kwade wil

 • Opzettelijk schadelijk
 • "Giftige haat"
 • "Giftige kritiek"
 • "Vicieuze roddels"
  synoniem:
 • giftig
 • ,
 • gemeen

Examples of using

It's a vicious cycle.
Het is een vicieuze cirkel.
It is difficult to break the vicious circle of wages and prices.
Het is moeilijk om de vicieuze cirkel van lonen en prijzen te doorbreken.