Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "version" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "versie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Version

[Versie]
/vərʒən/

noun

1. An interpretation of a matter from a particular viewpoint

 • "His version of the fight was different from mine"
  synonym:
 • version

1. Een interpretatie van een zaak vanuit een bepaald oogpunt

 • "Zijn versie van het gevecht was anders dan de mijne"
  synoniem:
 • versie

2. Something a little different from others of the same type

 • "An experimental version of the night fighter"
 • "A variant of the same word"
 • "An emery wheel is the modern variation of a grindstone"
 • "The boy is a younger edition of his father"
  synonym:
 • version
 • ,
 • variant
 • ,
 • variation
 • ,
 • edition

2. Iets anders dan anderen van hetzelfde type

 • "Een experimentele versie van de nachtjager"
 • "Een variant van hetzelfde woord"
 • "Een emerisch wiel is de moderne variatie van een slijpsteen"
 • "De jongen is een jongere editie van zijn vader"
  synoniem:
 • versie
 • ,
 • variant
 • ,
 • variatie
 • ,
 • editie

3. A written work (as a novel) that has been recast in a new form

 • "The play is an adaptation of a short novel"
  synonym:
 • adaptation
 • ,
 • version

3. Een geschreven werk ( als een roman ) die in een nieuwe vorm is herschikt

 • "Het stuk is een bewerking van een korte roman"
  synoniem:
 • aanpassing
 • ,
 • versie

4. A written communication in a second language having the same meaning as the written communication in a first language

  synonym:
 • translation
 • ,
 • interlingual rendition
 • ,
 • rendering
 • ,
 • version

4. Een schriftelijke mededeling in een tweede taal met dezelfde betekenis als de schriftelijke mededeling in een eerste taal

  synoniem:
 • vertaling
 • ,
 • interlinguale uitlevering
 • ,
 • renderen
 • ,
 • versie

5. A mental representation of the meaning or significance of something

  synonym:
 • interpretation
 • ,
 • reading
 • ,
 • version

5. Een mentale weergave van de betekenis of betekenis van iets

  synoniem:
 • interpretatie
 • ,
 • lezen
 • ,
 • versie

6. Manual turning of a fetus in the uterus (usually to aid delivery)

  synonym:
 • version

6. Handmatig draaien van een foetus in de baarmoeder ( gewoonlijk om de bevalling te vergemakkelijken )

  synoniem:
 • versie

Examples of using

Tell me your version of the events.
Vertel me je versie van de gebeurtenissen.
I've heard the French version of this song.
Ik heb de Franse versie van dit nummer gehoord.
Do you have the latest version?
Heeft u de nieuwste versie?