Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "venture" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "venture" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Venture

[Venture]
/vɛnʧər/

noun

1. Any venturesome undertaking especially one with an uncertain outcome

  synonym:
 • venture

1. Elke ondernemingenonderneming, vooral een met een onzeker resultaat

  synoniem:
 • onderneming

2. An investment that is very risky but could yield great profits

 • "He knew the stock was a speculation when he bought it"
  synonym:
 • speculation
 • ,
 • venture

2. Een investering die zeer riskant is maar grote winsten kan opleveren

 • "Hij wist dat de voorraad een speculatie was toen hij hem kocht"
  synoniem:
 • speculatie
 • ,
 • onderneming

3. A commercial undertaking that risks a loss but promises a profit

  synonym:
 • venture

3. Een commerciële onderneming die verlies riskeert maar winst belooft

  synoniem:
 • onderneming

verb

1. Proceed somewhere despite the risk of possible dangers

 • "We ventured into the world of high-tech and bought a supercomputer"
  synonym:
 • venture
 • ,
 • embark

1. Ga ergens heen ondanks het risico van mogelijke gevaren

 • "We waagden ons in de wereld van hightech en kochten een supercomputer"
  synoniem:
 • onderneming
 • ,
 • inschepen

2. Put forward, of a guess, in spite of possible refutation

 • "I am guessing that the price of real estate will rise again"
 • "I cannot pretend to say that you are wrong"
  synonym:
 • guess
 • ,
 • venture
 • ,
 • pretend
 • ,
 • hazard

2. Naar voren gebracht, ondanks mogelijke weerlegging

 • "Ik vermoed dat de prijs van onroerend goed weer zal stijgen"
 • "Ik kan niet doen alsof ik zeg dat je ongelijk hebt"
  synoniem:
 • denk
 • ,
 • onderneming
 • ,
 • doen alsof
 • ,
 • gevaar

3. Put at risk

 • "I will stake my good reputation for this"
  synonym:
 • venture
 • ,
 • hazard
 • ,
 • adventure
 • ,
 • stake
 • ,
 • jeopardize

3. In gevaar brengen

 • "Ik zal hiervoor mijn goede reputatie op het spel zetten"
  synoniem:
 • onderneming
 • ,
 • gevaar
 • ,
 • avontuur
 • ,
 • inzet
 • ,
 • in gevaar brengen

Examples of using

Do not venture outside your homes.
Ga niet buiten uw huizen.
I think a translator may venture to be somewhat flexible.
Ik denk dat een vertaler zich enigszins flexibel kan wagen.
We have a substantial stake in the venture.
We hebben een aanzienlijk belang in de onderneming.