Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vegetation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vegetatie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Vegetation

[Vegetatie]
/vɛʤəteʃən/

noun

1. All the plant life in a particular region or period

 • "Pleistocene vegetation"
 • "The flora of southern california"
 • "The botany of china"
  synonym:
 • vegetation
 • ,
 • flora
 • ,
 • botany

1. Al het plantenleven in een bepaalde regio of periode

 • "Pleistoceen vegetatie"
 • "De flora van zuid-californië"
 • "De plantkunde van china"
  synoniem:
 • vegetatie
 • ,
 • flora
 • ,
 • plantkunde

2. The process of growth in plants

  synonym:
 • vegetation

2. Het groeiproces in planten

  synoniem:
 • vegetatie

3. An abnormal growth or excrescence (especially a warty excrescence on the valves of the heart)

  synonym:
 • vegetation

3. Een abnormale groei of uitwas ( vooral een wratachtige uitwas op de kleppen van het hart )

  synoniem:
 • vegetatie

4. Inactivity that is passive and monotonous, comparable to the inactivity of plant life

 • "Their holiday was spent in sleep and vegetation"
  synonym:
 • vegetation

4. Passieve en eentonige inactiviteit, vergelijkbaar met de inactiviteit van het plantenleven

 • "Hun vakantie werd doorgebracht in slaap en vegetatie"
  synoniem:
 • vegetatie