Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "varied" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gevarieerd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Varied

[Gevarieerd]
/vɛrid/

adjective

1. Characterized by variety

 • "Immigrants' varied ethnic and religious traditions"
 • "His work is interesting and varied"
  synonym:
 • varied

1. Gekenmerkt door variatie

 • "Diverse etnische en religieuze tradities van immigranten"
 • "Zijn werk is interessant en gevarieerd"
  synoniem:
 • gevarieerd

2. Widely different

 • "Varied motives prompt people to join a political party"
 • "Varied ethnic traditions of the immigrants"
  synonym:
 • varied
 • ,
 • wide-ranging

2. Heel anders

 • "Verschillende motieven zetten mensen ertoe aan zich bij een politieke partij aan te sluiten"
 • "Gevarieerde etnische tradities van de immigranten"
  synoniem:
 • gevarieerd
 • ,
 • breed

3. Broken away from sameness or identity or duplication

 • "Her quickly varied answers indicated uncertainty"
  synonym:
 • varied

3. Losgekoppeld van gelijkheid of identiteit of duplicatie

 • "Haar snel gevarieerde antwoorden duidden op onzekerheid"
  synoniem:
 • gevarieerd

Examples of using

The treatment of the female sex has varied considerably in different ages and countries.
De behandeling van het vrouwelijk geslacht is aanzienlijk gevarieerd in verschillende leeftijden en landen.