Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vanish" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verdwijnen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Vanish

[Verdoven]
/vænɪʃ/

verb

1. Get lost, as without warning or explanation

 • "He disappeared without a trace"
  synonym:
 • disappear
 • ,
 • vanish
 • ,
 • go away

1. Verdwaal, zoals zonder waarschuwing of uitleg

 • "Hij is spoorloos verdwenen"
  synoniem:
 • verdwijnen
 • ,
 • ga weg

2. Become invisible or unnoticeable

 • "The effect vanished when day broke"
  synonym:
 • vanish
 • ,
 • disappear
 • ,
 • go away

2. Onzichtbaar of onmerkbaar worden

 • "Het effect verdween toen de dag brak"
  synoniem:
 • verdwijnen
 • ,
 • ga weg

3. Pass away rapidly

 • "Time flies like an arrow"
 • "Time fleeing beneath him"
  synonym:
 • fly
 • ,
 • fell
 • ,
 • vanish

3. Snel voorbijgaan

 • "Tijd vliegt als een pijl"
 • "Tijd vlucht onder hem"
  synoniem:
 • vlieg
 • ,
 • viel
 • ,
 • verdwijnen

4. Cease to exist

 • "An entire civilization vanished"
  synonym:
 • vanish
 • ,
 • disappear

4. Ophouden te bestaan

 • "Een hele beschaving verdween"
  synoniem:
 • verdwijnen

5. Decrease rapidly and disappear

 • "The money vanished in las vegas"
 • "All my stock assets have vaporized"
  synonym:
 • vanish
 • ,
 • fly
 • ,
 • vaporize

5. Snel afnemen en verdwijnen

 • "Het geld verdween in las vegas"
 • "Al mijn voorraadactiva zijn verdampt"
  synoniem:
 • verdwijnen
 • ,
 • vlieg
 • ,
 • verdampen

Examples of using

It's a unique device able to make stress and melancholy vanish.
Het is een uniek apparaat dat stress en melancholie kan laten verdwijnen.