Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "utmost" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "utmost" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Utmost

[Helemaal]
/ətmoʊst/

noun

1. The greatest possible degree

 • "He tried his utmost"
  synonym:
 • utmost
 • ,
 • uttermost
 • ,
 • maximum
 • ,
 • level best

1. De grootst mogelijke graad

 • "Hij deed zijn uiterste best"
  synoniem:
 • uiterste
 • ,
 • maximum
 • ,
 • niveau beste

adjective

1. Of the greatest possible degree or extent or intensity

 • "Extreme cold"
 • "Extreme caution"
 • "Extreme pleasure"
 • "Utmost contempt"
 • "To the utmost degree"
 • "In the uttermost distress"
  synonym:
 • extreme
 • ,
 • utmost(a)
 • ,
 • uttermost(a)

1. Met de grootst mogelijke mate of mate of intensiteit

 • "Extreme kou"
 • "Extreme voorzichtigheid"
 • "Extreem plezier"
 • "Utmost minachting"
 • "Tot op de hoogste graad"
 • "In de grootste nood"
  synoniem:
 • extreem
 • ,
 • uiterste ( a )

2. Highest in extent or degree

 • "To the last measure of human endurance"
 • "Whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was...to be determined individually"
  synonym:
 • last
 • ,
 • utmost

2. Hoogste in omvang of mate

 • "Tot de laatste maat van menselijk uithoudingsvermogen"
 • "Of ze medeplichtig waren in de laatste graad of een mindere was ... individueel te bepalen"
  synoniem:
 • laatste
 • ,
 • uiterste

3. (comparatives of `far') most remote in space or time or order

 • "Had traveled to the farthest frontier"
 • "Don't go beyond the farthermost (or furthermost) tree"
 • "Explored the furthest reaches of space"
 • "The utmost tip of the peninsula"
  synonym:
 • farthermost
 • ,
 • farthest
 • ,
 • furthermost
 • ,
 • furthest
 • ,
 • utmost
 • ,
 • uttermost

3. ( comparatieven van `verre ') meest afgelegen in ruimte of tijd of volgorde

 • "Was naar de verste grens gereisd"
 • "Ga niet verder dan de verste ( of verder ) boom"
 • "Verken de verste uithoeken van de ruimte"
 • "De uiterste punt van het schiereiland"
  synoniem:
 • verder
 • ,
 • het verst
 • ,
 • uiterste

Examples of using

Ho ho, you have always been the brightest amongst my grandchildren! But hearken now: I have come from the nether realm to entrust thee with a task of utmost importance!
Ho ho, je bent altijd de slimste onder mijn kleinkinderen geweest! Maar luister nu: ik ben uit het onderwereld gekomen om u een taak van het allergrootste belang toe te vertrouwen!
In every period of transition this riff-raff, which exists in every society, rises to the surface, and is not only without any aim but has not even a symptom of an idea, and merely does its utmost to give expression to uneasiness and impatience.
In elke overgangsperiode komt deze riff-raff, die in elke samenleving bestaat, naar de oppervlakte en is niet alleen zonder enig doel, maar heeft zelfs geen symptoom van een idee, en doet alleen zijn uiterste best om uitdrukking te geven aan onbehagen en ongeduld.
This is a matter of the utmost importance.
Dit is van het grootste belang.