Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "upgrade" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "upgrade" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Upgrade

[Upgraden]
/əpgred/

noun

1. An upward slope or grade (as in a road)

 • "The car couldn't make it up the rise"
  synonym:
 • ascent
 • ,
 • acclivity
 • ,
 • rise
 • ,
 • raise
 • ,
 • climb
 • ,
 • upgrade

1. Een opwaartse helling of helling ( zoals in een weg )

 • "De auto kon de opkomst niet goedmaken"
  synoniem:
 • klim
 • ,
 • acclusiviteit
 • ,
 • stijging
 • ,
 • verhogen
 • ,
 • klimmen
 • ,
 • upgrade

2. Software that provides better performance than an earlier version did

  synonym:
 • upgrade

2. Software die betere prestaties levert dan een eerdere versie

  synoniem:
 • upgrade

3. A reservation that is improved

 • "I got an upgrade to first class when coach class was full"
  synonym:
 • upgrade

3. Een reservering die verbeterd is

 • "Ik kreeg een upgrade naar de eerste klas toen de coachklasse vol was"
  synoniem:
 • upgrade

4. The property possessed by a slope or surface that rises

  synonym:
 • upgrade
 • ,
 • rise
 • ,
 • rising slope

4. Het eigendom bezeten door een helling of oppervlak dat stijgt

  synoniem:
 • upgrade
 • ,
 • stijging
 • ,
 • stijgende helling

5. Hardware that provides better performance than an earlier version did

  synonym:
 • upgrade

5. Hardware die betere prestaties levert dan een eerdere versie

  synoniem:
 • upgrade

6. The act of improving something (especially machinery) by raising it to a higher grade (as by adding or replacing components)

 • "The power plant received a new upgrade"
  synonym:
 • upgrade

6. De handeling van het verbeteren van iets ( vooral machines ) door het naar een hogere kwaliteit ( te brengen door componenten ) toe te voegen of te vervangen

 • "De centrale kreeg een nieuwe upgrade"
  synoniem:
 • upgrade

verb

1. Rate higher

 • Raise in value or esteem
  synonym:
 • upgrade

1. Hoger tarief

 • Verhogen in waarde of waardering
  synoniem:
 • upgrade

2. To improve what was old or outdated

 • "I've upgraded my computer so i can run better software"
 • "The company upgraded their personnel"
  synonym:
 • upgrade

2. Om te verbeteren wat oud of verouderd was

 • "Ik heb mijn computer geüpgraded zodat ik betere software kan gebruiken"
 • "Het bedrijf heeft hun personeel opgewaardeerd"
  synoniem:
 • upgrade

3. Give a promotion to or assign to a higher position

 • "John was kicked upstairs when a replacement was hired"
 • "Women tend not to advance in the major law firms"
 • "I got promoted after many years of hard work"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • upgrade
 • ,
 • advance
 • ,
 • kick upstairs
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

3. Een promotie geven aan of toewijzen aan een hogere positie

 • "John is naar boven geschopt toen een vervanger werd aangenomen"
 • "Vrouwen hebben de neiging niet vooruit te gaan bij de grote advocatenkantoren"
 • "Ik ben gepromoveerd na vele jaren hard werken"
  synoniem:
 • bevorderen
 • ,
 • upgrade
 • ,
 • vooraf
 • ,
 • trap naar boven
 • ,
 • verhogen
 • ,
 • verheffen

4. Get better travel conditions

 • "I upgraded to first class when coach class was overbooked"
  synonym:
 • upgrade

4. Betere reisvoorwaarden krijgen

 • "Ik heb een upgrade naar first class uitgevoerd toen coach class overboekt was"
  synoniem:
 • upgrade

5. Give better travel conditions to

 • "The airline upgraded me when i arrived late and coach class was full"
  synonym:
 • upgrade

5. Betere reisvoorwaarden geven

 • "De luchtvaartmaatschappij heeft me opgewaardeerd toen ik laat aankwam en coach class was vol"
  synoniem:
 • upgrade