Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unwrap" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onverpakken" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Unwrap

[Ongewikkeld]
/ənræp/

verb

1. Remove the outer cover or wrapping of

 • "Let's unwrap the gifts!"
 • "Undo the parcel"
  synonym:
 • unwrap
 • ,
 • undo

1. Verwijder de buitenkap of verpakking van

 • "Laten we de geschenken uitpakken!"
 • "Undo the pakket"
  synoniem:
 • uitpakken
 • ,
 • ongedaan maken

2. Make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret

 • "The auction house would not disclose the price at which the van gogh had sold"
 • "The actress won't reveal how old she is"
 • "Bring out the truth"
 • "He broke the news to her"
 • "Unwrap the evidence in the murder case"
  synonym:
 • unwrap
 • ,
 • disclose
 • ,
 • let on
 • ,
 • bring out
 • ,
 • reveal
 • ,
 • discover
 • ,
 • expose
 • ,
 • divulge
 • ,
 • break
 • ,
 • give away
 • ,
 • let out

2. Openbaar maken informatie die voorheen slechts bij een paar mensen bekend was of die geheim moest worden gehouden

 • "Het veilinghuis zou de prijs waartegen de van gogh had verkocht niet bekendmaken"
 • "De actrice zal niet onthullen hoe oud ze is"
 • "Breng de waarheid naar voren"
 • "Hij heeft haar het nieuws verteld"
 • "Verpak het bewijs in de moordzaak"
  synoniem:
 • uitpakken
 • ,
 • openbaar maken
 • ,
 • laten gaan
 • ,
 • naar buiten brengen
 • ,
 • onthullen
 • ,
 • ontdekken
 • ,
 • blootleggen
 • ,
 • breken
 • ,
 • weggeven