Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unsaturated" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onverzadigd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Unsaturated

[Onverzadigd]
/ənsæʧəretɪd/

adjective

1. Not saturated

 • Capable of dissolving more of a substance at a given temperature
 • "An unsaturated salt solution"
  synonym:
 • unsaturated

1. Niet verzadigd

 • In staat om meer van een stof bij een bepaalde temperatuur op te lossen
 • "Een onverzadigde zoutoplossing"
  synoniem:
 • onverzadigd

2. Used of a compound (especially of carbon) containing atoms sharing more than one valence bond

 • "Unsaturated fats"
  synonym:
 • unsaturated

2. Gebruikt voor een verbinding (, vooral van koolstof ), die atomen bevat die meer dan één valentiebinding delen

 • "Onverzadigde vetten"
  synoniem:
 • onverzadigd

3. (of color) not chromatically pure

 • Diluted
 • "An unsaturated red"
  synonym:
 • unsaturated

3. ( van kleur ) niet chromatisch zuiver

 • Verdund
 • "Een onverzadigd rood"
  synoniem:
 • onverzadigd