Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unlike" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "in tegenstelling tot" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Unlike

[In tegenstelling tot]
/ənlaɪk/

adjective

1. Marked by dissimilarity

 • "For twins they are very unlike"
 • "People are profoundly different"
  synonym:
 • unlike
 • ,
 • dissimilar
 • ,
 • different

1. Gekenmerkt door ongelijkheid

 • "Voor een tweeling zijn ze heel anders"
 • "Mensen zijn heel anders"
  synoniem:
 • in tegenstelling tot
 • ,
 • ongelijk
 • ,
 • anders

2. Not equal in amount

 • "They distributed unlike (or unequal) sums to the various charities"
  synonym:
 • unlike

2. Niet gelijk in bedrag

 • "Ze verdeelden in tegenstelling tot ( of ongelijke ) bedragen aan de verschillende goede doelen"
  synoniem:
 • in tegenstelling tot

Examples of using

Boston is cold for me, unlike Chicago.
Boston is koud voor mij, in tegenstelling tot Chicago.
I can do that for her, unlike you.
Ik kan dat voor haar doen, in tegenstelling tot jou.
I like wxWidgets because, unlike most other toolkits, it has a function named Centre(), not Center().
Ik hou van wxWidgets omdat het, in tegenstelling tot de meeste andere toolkits, een functie heeft met de naam Center ( ), niet Center ( ).