Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unjust" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onrechtvaardig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Unjust

[Unjust]
/ənʤəst/

adjective

1. Not fair

 • Marked by injustice or partiality or deception
 • "Used unfair methods"
 • "It was an unfair trial"
 • "Took an unfair advantage"
  synonym:
 • unfair
 • ,
 • unjust

1. Niet eerlijk

 • Gekenmerkt door onrecht of partijdigheid of misleiding
 • "Gebruikte oneerlijke methoden"
 • "Het was een oneerlijk proces"
 • "Nam een oneerlijk voordeel"
  synoniem:
 • oneerlijk
 • ,
 • onrechtvaardig

2. Violating principles of justice

 • "Unjust punishment"
 • "An unjust judge"
 • "An unjust accusation"
  synonym:
 • unjust

2. Schending van de rechtvaardigheidsbeginselen

 • "Onrechtvaardige straf"
 • "Een onrechtvaardige rechter"
 • "Een onrechtvaardige beschuldiging"
  synoniem:
 • onrechtvaardig

3. Not equitable or fair

 • "The inequitable division of wealth"
 • "Inequitable taxation"
  synonym:
 • inequitable
 • ,
 • unjust

3. Niet billijk of eerlijk

 • "De ongelijke verdeling van rijkdom"
 • "Onvermijdelijke belasting"
  synoniem:
 • ongelijk
 • ,
 • onrechtvaardig

Examples of using

This law is unjust.
Deze wet is onrechtvaardig.