Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unification" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "eenwording" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Unification

[Eenmaking]
/junəfəkeʃən/

noun

1. An occurrence that involves the production of a union

  synonym:
 • fusion
 • ,
 • merger
 • ,
 • unification

1. Een gebeurtenis waarbij een vakbond wordt opgericht

  synoniem:
 • fusie
 • ,
 • eenwording

2. The state of being joined or united or linked

 • "There is strength in union"
  synonym:
 • union
 • ,
 • unification

2. De staat van verbonden of verenigd of verbonden te zijn

 • "Er is kracht in vakbond"
  synoniem:
 • vakbond
 • ,
 • eenwording

3. The act of making or becoming a single unit

 • "The union of opposing factions"
 • "He looked forward to the unification of his family for the holidays"
  synonym:
 • union
 • ,
 • unification
 • ,
 • uniting
 • ,
 • conjugation
 • ,
 • jointure

3. Het maken of worden van een enkele eenheid

 • "De unie van tegengestelde facties"
 • "Hij keek uit naar de eenwording van zijn familie voor de feestdagen"
  synoniem:
 • vakbond
 • ,
 • eenwording
 • ,
 • verenigen
 • ,
 • vervoeging
 • ,
 • gewricht