Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undue" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "undue" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Undue

[Ongepast]
/əndu/

adjective

1. Not yet payable

 • "An undue loan"
  synonym:
 • undue

1. Nog niet verschuldigd

 • "Een onrechtmatige lening"
  synoniem:
 • onrechtmatig

2. Not appropriate or proper (or even legal) in the circumstances

 • "Undue influence"
 • "I didn't want to show undue excitement"
 • "Accused of using undue force"
  synonym:
 • undue

2. Niet geschikt of juist ( of zelfs legaal ) onder de omstandigheden

 • "Ongepaste invloed"
 • "Ik wilde geen overmatige opwinding tonen"
 • "Beschuldigd van onrechtmatig geweld"
  synoniem:
 • onrechtmatig

3. Lacking justification or authorization

 • "Desire for undue private profit"
 • "Unwarranted limitations of personal freedom"
  synonym:
 • undue
 • ,
 • unjustified
 • ,
 • unwarranted

3. Gebrek aan rechtvaardiging of autorisatie

 • "Verlangen naar onrechtmatig privé-winst"
 • "Ongerechtvaardigde beperkingen van persoonlijke vrijheid"
  synoniem:
 • onrechtmatig
 • ,
 • niet gerechtvaardigd
 • ,
 • ongerechtvaardigd

4. Beyond normal limits

 • "Excessive charges"
 • "A book of inordinate length"
 • "His dress stops just short of undue elegance"
 • "Unreasonable demands"
  synonym:
 • excessive
 • ,
 • inordinate
 • ,
 • undue
 • ,
 • unreasonable

4. Buiten de normale limieten

 • "Buitensporige kosten"
 • "Een boek van buitensporige lengte"
 • "Zijn jurk stopt net voor ongepaste elegantie"
 • "Onredelijke eisen"
  synoniem:
 • buitensporig
 • ,
 • onrechtmatig
 • ,
 • onredelijk