Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "understand" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "begrijpen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Understand

[Begrijpen]
/əndərstænd/

verb

1. Know and comprehend the nature or meaning of

 • "She did not understand her husband"
 • "I understand what she means"
  synonym:
 • understand

1. De aard of betekenis van kennen en begrijpen

 • "Ze begreep haar man niet"
 • "Ik begrijp wat ze bedoelt"
  synoniem:
 • begrijpen

2. Perceive (an idea or situation) mentally

 • "Now i see!"
 • "I just can't see your point"
 • "Does she realize how important this decision is?"
 • "I don't understand the idea"
  synonym:
 • understand
 • ,
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • see

2. ( een idee of situatie ) mentaal waarnemen

 • "Nu zie ik het!"
 • "Ik kan je punt gewoon niet zien"
 • "Beseft ze hoe belangrijk deze beslissing is?"
 • "Ik begrijp het idee niet"
  synoniem:
 • begrijpen
 • ,
 • realiseren
 • ,
 • zien

3. Make sense of a language

 • "She understands french"
 • "Can you read greek?"
  synonym:
 • understand
 • ,
 • read
 • ,
 • interpret
 • ,
 • translate

3. Een taal begrijpen

 • "Ze verstaat frans"
 • "Kun je grieks lezen?"
  synoniem:
 • begrijpen
 • ,
 • lezen
 • ,
 • interpreteren
 • ,
 • vertalen

4. Believe to be the case

 • "I understand you have no previous experience?"
  synonym:
 • understand
 • ,
 • infer

4. Denk dat dit het geval is

 • "Ik begrijp dat je geen eerdere ervaring hebt?"
  synoniem:
 • begrijpen
 • ,
 • afleiden

5. Be understanding of

 • "You don't need to explain--i understand!"
  synonym:
 • sympathize
 • ,
 • sympathise
 • ,
 • empathize
 • ,
 • empathise
 • ,
 • understand

5. Begrip hebben

 • "Je hoeft het niet uit te leggen - ik begrijp het!"
  synoniem:
 • sympathiseren
 • ,
 • empathiseren
 • ,
 • begrijpen

Examples of using

You never understand anything.
Je begrijpt nooit iets.
Even I can understand this sentence. It's very easy to understand.
Zelfs ik kan deze zin begrijpen. Het is heel gemakkelijk te begrijpen.
I understand Tom salted away a good deal for his old age.
Ik begrijp dat Tom veel heeft gezouten voor zijn oude dag.