Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undercover" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "undercover" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Undercover

[Undercover]
/əndərkəvər/

adjective

1. Conducted with or marked by hidden aims or methods

 • "Clandestine intelligence operations"
 • "Cloak-and-dagger activities behind enemy lines"
 • "Hole-and-corner intrigue"
 • "Secret missions"
 • "A secret agent"
 • "Secret sales of arms"
 • "Surreptitious mobilization of troops"
 • "An undercover investigation"
 • "Underground resistance"
  synonym:
 • clandestine
 • ,
 • cloak-and-dagger
 • ,
 • hole-and-corner(a)
 • ,
 • hugger-mugger
 • ,
 • hush-hush
 • ,
 • secret
 • ,
 • surreptitious
 • ,
 • undercover
 • ,
 • underground

1. Uitgevoerd met of gemarkeerd door verborgen doelen of methoden

 • "Clandestiene inlichtingenoperaties"
 • "Mantel-en-dolkactiviteiten achter vijandelijke linies"
 • "Gat-en-hoek intrige"
 • "Geheime missies"
 • "Een geheim agent"
 • "Geheime verkoop van wapens"
 • "Surreptieve mobilisatie van troepen"
 • "Een undercoveronderzoek"
 • "Ondergronds verzet"
  synoniem:
 • clandestien
 • ,
 • mantel en dolk
 • ,
 • gat-en-hoek ( a )
 • ,
 • knuffelmugger
 • ,
 • stil
 • ,
 • geheim
 • ,
 • heimelijk
 • ,
 • undercover
 • ,
 • ondergronds