Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uncanny" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "oppas" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Uncanny

[Uncanny]
/ənkæni/

adjective

1. Suggesting the operation of supernatural influences

 • "An eldritch screech"
 • "The three weird sisters"
 • "Stumps...had uncanny shapes as of monstrous creatures"- john galsworthy
 • "An unearthly light"
 • "He could hear the unearthly scream of some curlew piercing the din"- henry kingsley
  synonym:
 • eldritch
 • ,
 • weird
 • ,
 • uncanny
 • ,
 • unearthly

1. Suggereert de werking van bovennatuurlijke invloeden

 • "Een eldritch krijsen"
 • "De drie rare zussen"
 • "Stronken ... hadden griezelige vormen als van monsterlijke wezens" - john galsworthy
 • "Een onaards licht"
 • "Hij hoorde de onaardse schreeuw van een of andere wulp die het lawaai doorboorde" - henry kingsley
  synoniem:
 • eldritch
 • ,
 • raar
 • ,
 • griezelig
 • ,
 • onaards

2. Surpassing the ordinary or normal

 • "Beyond his preternatural affability there is some acid and some steel" - george will
 • "His uncanny sense of direction"
  synonym:
 • preternatural
 • ,
 • uncanny

2. Het gewone of normale overtreffen

 • "Buiten zijn bovennatuurlijke minzaamheid is er wat zuur en wat staal" - george will
 • "Zijn griezelige richtingsgevoel"
  synoniem:
 • bovennatuurlijk
 • ,
 • griezelig

Examples of using

The resemblance between these two men is uncanny.
De gelijkenis tussen deze twee mannen is griezelig.
The resemblance is uncanny.
De gelijkenis is griezelig.
She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe.
Ze vertoont een griezelige gelijkenis met Marilyn Monroe.