Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unbelieving" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ongeloven" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Unbelieving

[Ongeloven]
/ənbəlivɪŋ/

adjective

1. Rejecting any belief in gods

  synonym:
 • atheistic
 • ,
 • atheistical
 • ,
 • unbelieving

1. Elke overtuiging in goden afwijzen

  synoniem:
 • atheïstisch
 • ,
 • ongelovig

2. Holding that only material phenomena can be known and knowledge of spiritual matters or ultimate causes is impossible

  synonym:
 • nescient
 • ,
 • unbelieving

2. Vast te stellen dat alleen materiële verschijnselen bekend kunnen zijn en kennis van spirituele zaken of uiteindelijke oorzaken is onmogelijk

  synoniem:
 • nodig
 • ,
 • ongelovig

3. Denying or questioning the tenets of especially a religion

 • "A skeptical approach to the nature of miracles"
  synonym:
 • disbelieving
 • ,
 • skeptical
 • ,
 • sceptical
 • ,
 • unbelieving

3. Het ontkennen of in twijfel trekken van de leerstellingen van vooral een religie

 • "Een sceptische benadering van de aard van wonderen"
  synoniem:
 • ongelovig
 • ,
 • sceptisch